Aktuellt

Föreningsmöte

Föreningsmöte onsdag 28 november kl 19.00 i Rambergskyrkan, Övre Hallegatan 27 på Hisingen.

Vi börjar med ett kort föreningsmöte, då vi bl.a. skall besluta om årsavgiften för 2019.

Efter mötet lyssnar vi på ett föredrag med titel Tjära – ett uråldrigt impregneringsmedel

Kvällens föredragshållare, Ingvar Karlsson med egna erfarenheter från tjärbränning, kommer att berätta och visa bilder från tjärbränning på Gotland. Vi kommer också att få höra om tjärans historia som kan anas bort till stenåldern. Ingvar kommer också att sälja fotoboken "Tjärbränning vid Kruse".

Inbjudan till mötet finns att ladda ner nedan.

OBS! Detta möte är det sista tillfället att som medlem få boken Från täta snår till blommande äng gratis. Medlemspriset är 60 kronor om man nu eller senare vill köpa fler böcker, för övriga är priset 100 kronor.

Föreningens bok Blommande kulturmarker med 14 utflyktsmål i Göteborgs- trakten från 2012 finns också att köpa i samband med mötet. Som medlem kan du köpa den för endast 75 kronor – en lämplig julklapp till släkt och vänner!

Efter föredraget blir det kaffe, lotteri och trevlig samvaro.

VÄLKOMMEN!

Styrelsen

Vägvisning till Rambergskyrkan.

Fältarbete

Nu har vi avslutat höstens viktiga och värdefulla arbete för att hålla kulturminnesplatser öppna och därigenom främja den biologiska mångfalden.

Under året har vi fagat, röjt och idkat slåtter på många av våra områden. Vi har också gjort ängsväxtinventeringar då vi undersökt effekter av detta arbete.

Till våren startar arbetet med fagningar och röjningar på vissa områden och senare på sommaren slåtter på framförallt de områden där vi försöker skapa god miljö för ängens växter, svampar och djur.
Kom och hjälp till!!
Det finns uppgifter till alla och det behövs verkligen fler som hjälps åt.

Nya funktionärer 2018

Onsdag 21 mars 2018 hade vi föreningsmöte då vi bl.a. tillsatte diverse funktionärer för 2018. De flesta behåller sina uppdrag från 2017 men inte alla. Du hittar hela funktionärslistan under fliken "Om oss".

Efter mötet lyssnade vi till ett föredrag med rubriken Ängen – värdefull, vacker och arbetskrävande av Mats "Lie Mats" Rosengren, kunnig, inspirerande och välkänd slåtterängsbevarare. Äntligen har ängen fått en renässans! Rentav blivit en modetrend i trädgårdar. Mycket fick vi veta om hur vi bäst sköter dessa fragment av forna tiders blomsterrika ängar så att skötseln gynnar ängens växter, insekter och svampar. Att slå en ängsmark gynnar den biologiska mångfalden samtidigt som vi bevarar ett gammalt hantverk när vi slår med lie.

Föreningskalender

Vi har en föreningskalender som alla kan dela. I denna finns alla föreningsaktiviteter inlagda utom styrelsemöten och liknande. Meddela eventuella problem med att inkludera denna eller kopiera vissa av föreningens aktiviteter till din egen kalender.

Till kalendern

Jubileumsskrift

Från täta snår till blommande äng är titeln på föreningens nya bok som var klar till årsmötet 21 mars.

I boken berättar vi om hur vi lyckats förvandla ofta ganska igenvuxna marker till vackert blommande ängar. Även föreningens övriga verksamhet presenteras – utflykter med bil och buss, studiecirklar och andra kurser, slåttergillen, utställningar m.m. Boken är rikt illustrerad med foton i färg. Alla medlemmar som deltar i någon föreningsaktivitet kommer att få ett exemplar av boken. Fler exemplar kan man köpa till ett förmånligt medlemspris.

Utställning

Från täta snår till blommande äng  är också namnet på en fotoutställning med utgångspunkt från bokens fem ängar. Denna utställning har visats i Tuve bibliotek 10 sept. – 8 okt. Vid en programpunkt med musik i biblioteket presenterades utställningen och föreningens verksamhet.

Vår utställning Blommande kulturmarker visade i text och bild skötsel av ängsmark i nutid och hur det var förr. Vi presenterade några av våra finaste områden, lämpade som utflyktsmål och lite av den biologiska mångfald man kan njuta av i ängsmarken. Den har visats åtskilliga gånger på olika bibliotek och även på Floras rike vid Botaniska trädgården.

Medlemsavgift 2018

Vid föreningsmötet 29 november 2017 beslutades att medlemsavgiften för 2018 skall vara 100 kronor. Du kan betala via internetbank till PG 4356468-1. Skriv medlemsavgift 2018 som meddelandetext. Ange även namn på alla medlemmar som du betalar för. Betala helst före 1 mars så blir kassören glad.

Hantering av personuppgifter

Föreningen har ett medlemsregister i vilket vissa uppgifter om medlemmarna finns sparade. Vilka dessa är och hur de hanteras finns beskrivet i dokumentet "Hantering av personuppgifter". Detta dokument finns att ladda ner nedan.

Utskick

På denna sida finns pdf-filer motsvarande föreningsutskicken tillgängliga. Om du prenumererar på våra nyhetsbrev får du veta när nya dokument finns på plats.

Du som nöjer dig med att få föreningsinformationen elektroniskt kan avbeställa pappersutskicken. Anmäl dig i så fall till nyhetsbrevet genom att ange e-postadress i rutan intill och avbeställ pappersutskicken via kontaktformuläret på sidan "Kontakta oss".

Utskicksfiler

Hantering av personuppgifter

Inbjudan till Föreningsmöte hösten 2018

 bok-utstallning-utskick.pdf

vardagsrojningar-hosten-2018.pdf

program-hosten-2018.pdf

slattergille-gossbydal-2018-utskick-inbjudan.pdf

Diverse information Våren 2018.pdf

Program Våren 2018.pdf

Vardagsröjningar Våren 2018.pdf