Aktuellt

Årsmöte

Det i mars på grund av Coroinapandemin inställda årsmötet räknar vi nu med att kunna genomföra utomhus på stenåldersboplatsen Gossbydal i Torslanda lördag 29 augusti.

Se särskild kallelse nedan!

Arbete i fält

I slutet av mars startade våra arbeten ute i fält med fagningar och röjningar. Många har varit med och hjälpt till att räfsa löv och klippa sly på våra ängar. Alla kan hjälpa till på något sätt och det är roligt att se det fina resultatet efter en dags gemensamt arbete ute i något av våra områden. Det har varit extra roligt att i dessa Corona-tider kunna träffas ute i fält, där det är lätt att hålla avstånd!

Redan i augusti börjar vi på nytt med slåtter och röjningar i våra områden och vi hoppas att många vill vara med. Se nytt program för lördagar respektive vardagar under sommaren och hösten!

Information om detta finns i de två PDF-filerna "Helgprogram hösten 2020" och "Vardagsprogram hösten 2020" nedan, samt i programmet som du hittar på fliken ”Program”.

Utflykter och föredrag

Det blev ingen utflykt i våras och troligen kan vi inte heller göra någon i höst. Om det blir möjligt att ha ett höstmöte i november blir det troligen samma ämne och föredragshållare som var planerat till årsmötet, då prästen och naturvårdaren John Thulin skulle berättat om Hökällaområdet, ett fågelrikt våtmarksområde på Hisingen.

Föreningens böcker

De två böckerna Blommande kulturmarker med 14 utflyktsmål i Göteborgstrakten och Från täta snår till blommande äng finns fortfarande att köpa till det för medlemmarna förmånliga priset av 75 respektive 50 kronor. Passa på att köpa böckerna vid årsmötet i Gossbydal!

Medlemsavgift 2020

Vid föreningsmötet 19 november 2019 beslutades att medlemsavgiften för 2020 skall vara 100 kronor. Du kan betala via internetbank till PG 4356468-1. Skriv medlemsavgift 2020 som meddelandetext. Ange även namn på alla medlemmar som du betalar för.

Du som ännu inte betalat medlemsavgiften, 100 kronor per person, bör göra detta så snart som möjligt!

Hantering av personuppgifter

Föreningen har ett medlemsregister i vilket vissa uppgifter om medlemmarna finns sparade. Vilka dessa är och hur de hanteras finns beskrivet i dokumentet "Hantering av personuppgifter". Detta dokument finns att ladda ner nedan.

Elektroniskt utskick

På denna sida finns pdf-filer motsvarande föreningsutskicken tillgängliga. Om du prenumererar på våra nyhetsbrev får du veta när nya dokument finns på plats.

Du som endast vill ha föreningsinformationen elektroniskt kan få det, men du måste först gå in på föreningens hemsida och prenumerera på nyhetsbrevet samt under "Kontakta oss" skicka uppgift om namn och e-postadress samt skriva att du bara vill ha elektroniskt utskick.

Utskicksfiler

Kallelse till årsmöte 2020 augusti

Helgprogram hösten 2020

Vardagsprogram hösten 2020

Hantering av personuppgifter