Aktuellt

Välkommen till vårens fagningar och röjningar med Föreningen för Kulturmark!

Röjning och fagning på ängarna

I slutet av mars börjar arbetet i fält med fagning och röjning på ängarna Vi hoppas att många vill komma med och hjälpa till att räfsa löv och mossa samt klippa sly. Det finns mycket att göra om vi skall få fina rikt blommande ängar till sommaren.

Utflykt lördag 21 maj

Vi hoppas kunna genomföra en utflykt i vår och målet blir då trakten kring Hol i Västergötland. Här finns en gammal kyrka med en fin runsten, ett par stora gravfält och flera storhögar. Vi samlas vid kyrkan kl 10 efter ca en timmes bilresa från Göteborg. Mer information i senare utskick.

Sommarens florainventeringar

Under juni, juli och augusti inventerar vi floran i våra ängar. Man behöver inte vara någon expert på blommor för att deltaga. Alla kan vara med och vi lär oss under tiden. Hör av dig till Stina om vill ha mer information.

Årsmöte och slåtter i Gossbydal

Lördag 20 augusti samlas vi i Gossbydal för årsmöte och slåtter. Efter mötet bjuder föreningen på fika med äggost för att fira att föreningen i år fyller 30 år. Mer information i senare utskick.

Föreningens böcker

De två böckerna Blommande kulturmarker med 14 utflyktsmål i Göteborgstrakten och Från täta snår till blommande äng finns att köpa till det för medlemmarna förmånliga priset av 75 respektive 50 kronor.

Elektroniskt utskick

Du som endast vill ha föreningsinformationen elektroniskt kan få det, men du måste först gå in på föreningens hemsida och prenumerera på nyhetsbrevet samt under Kontakta oss skicka uppgift om namn och e-postadress samt skriva att du bara vill ha elektroniskt utskick.

Årsavgiften

Glöm inte betala medlemsavgiften, 100 kronor per person, senast 25 mars så blir kassören glad! Föreningens plusgirokonto är 435 64 68-1. Om du vill ha inbetalningskort så hör av dig till Stina 0702-91 23 49 så får du ett med posten.

Hantering av personuppgifter

Föreningen har ett medlemsregister i vilket vissa uppgifter om medlemmarna finns sparade. Vilka dessa är och hur de hanteras finns beskrivet i dokumentet "Hantering av personuppgifter". Detta dokument finns att ladda ner nedan.

Utskicksfiler

Program våren 2022

Hantering av personuppgifter