Aktuellt

Fältarbete

Vi var ett glatt gäng, bestående av såväl nya som gamla medlemmar, som gjorde ett viktigt och värdefullt arbete för att hålla kulturminnesplatser öppna och därigenom främja den biologiska mångfalden. Missade du chansen att vara med 2017? I mars börjar vårens fältarbete med röjning och fagning. Då får du nya tillfällen att vara med. Kom gärna! Det är roligare om vi är fler som är aktiva i fält.

Vårprogrammet finns som vanligt att läsa under fliken "Program" samt i föreningskalendern. Pdf-filer för vårprogrammet och programmet för vardagsröjningar/fagningar finns att ladda ner nedan.

Årsmöte 2018

Onsdag 21 mars 2018 kl 19.00 samlas vi i Rambergskyrkan, Övre Hallegatan 27 på Hisingen för föreningsmöte då vi bl.a. skall tillsätta diverse funktionärer för 2018. Vill du hjälpa till med något? Hör av dig till valberedningen. Du hittar dem under fliken "Om oss". Mötesdagordning finns med i kallelsen som du kan ladda ner nedan.

Efter mötet blir det föredrag med rubriken Ängen – värdefull, vacker och arbetskrävande av Mats "Lie Mats" Rosengren, kunnig, inspirerande och välkänd slåtterängsbevarare. Äntligen har ängen fått en renässans! Rentav blivit en modetrend i trädgårdar. Men hur sköter vi bäst dessa fragment av forna tiders blomsterrika ängar? En skötsel som gynnar ängens växter, insekter och svampar. Hur påverkar tidpunkt, redskap, metod och höhantering?

Att slå en ängsmark gynnar den biologiska mångfalden samtidigt som vi bevarar ett gammalt hantverk när vi slår med lie.

Föreningen kommer att servera kaffe mm till självkostnadspris..

Vägvisning till Rambergskyrkan

Läs mer om mötet i PDF-filen nedan.

Föreningskalender

Vi har en föreningskalender som alla kan dela. Meddela eventuella problem med att inkludera denna eller kopiera vissa av föreningens aktiviteter till din egen kalender.

Till kalendern

Utställning

Vår utställning Blommande kulturmarker visar i text och bild skötsel av ängsmark i nutid och hur det var förr. Vi presenterar några av våra finaste områden, lämpade som utflyktsmål och lite av den biologiska mångfald man kan njuta av i ängsmarken. Under januari 2017 visades den på Torslanda bibliotek där boken Blommande kulturmarker med 14 utflyktsmål i Göteborgstrakten också såldes. Denna bok finns förstås fortfarande att köpa till det för medlemmarna förmånliga priset av 75 kronor. Passa på att köpa den vid något föreningsmöte eller i samband med någon annan aktivitet!

Medlemsavgift 2018

Vid föreningsmötet 29 november 2017 beslutades att medlemsavgiften för 2018 skall vara 100 kronor. Du kan betala via internetbank till PG 4356468-1. Skriv medlemsavgift 2018 som meddelandetext. Ange även namn på alla medlemmar som du betalar för. Betala helst före 1 mars så blir kassören glad.

Jubileumsskrift

Från täta snår till blommande äng är titeln på föreningens nya bok som vi räknar med skall var klar till årsmötet 21 mars. I boken berättar vi om hur vi lyckats förvandla ofta ganska igenvuxna marker till vackert blommande ängar. Även föreningens övriga verksamhet presenteras – utflykter med bil och buss, studiecirklar och andra kurser, slåttergillen, utställningar m.m. Boken blir rikt illustrerad med foton i färg. Alla medlemmar kommer att få ett exemplar av boken och fler exemplar kan man köpa till ett förmånligt medlemspris.

Utskick

På denna sida finns pdf-filer motsvarande föreningsutskicken tillgängliga. Om du prenumererar på våra nyhetsbrev får du veta när nya dokument finns på plats.

Du som nöjer dig med att få föreningsinformationen elektroniskt kan avbeställa pappersutskicken. Anmäl dig i så fall till nyhetsbrevet genom att ange e-postadress i rutan intill och avbeställ pappersutskicken via kontaktformuläret på sidan "Kontakta oss".

Utskicksfiler

Diverse information Våren 2018.pdf

Kallelse till Årsmöte 2018.pdf

Program Våren 2018.pdf

Vardagsröjningar Våren 2018.pdf