Aktuellt

OBS! Årsmötet uppskjutet! OBS!

Föreningens årsmöte är uppskjutet till hösten. Utomhusaktiviteterna planeras genomföras enligt programmet. Blir det ändringar så kommer information att läggas ut här.

Fältarbete

Den 24 mars startar vårarbetet med fagningar och röjningar. Information om detta finns i de två PDF-filerna "Program våren 2020" och "Vardagsröjningar våren 2020" nedan, samt i programmet som du hittar på fliken ”Program”.

Liekurs

Trädgårdsingenjör Jenny Nilsson i Hällingsjö är med och arrangerar en fortsättningskurs i lieslåtter. Kanske något för dig som kan slå men vill bli ännu bättre. Kursen hålls i österrikiska alperna. Passar väl bra eftersom föreningens nya orv har sitt ursprung där. Du kan läsa mer i broschyren "Scythe improver’s course in Austria" som finns som PDF-fil nedan

Jubileumsskrift

Från täta snår till blommande äng är titeln på föreningens nya bok som var klar till årsmötet 21 mars 2018.

I boken berättar vi om hur vi lyckats förvandla ofta ganska igenvuxna marker till vackert blommande ängar. Även föreningens övriga verksamhet presenteras – utflykter med bil och buss, studiecirklar och andra kurser, slåttergillen, utställningar m.m. Boken är rikt illustrerad med foton i färg. Medlemspris 50 kr.

Utställning

Från täta snår till blommande äng  är också namnet på en fotoutställning med utgångspunkt från bokens fem ängar. Denna utställning har visats i Tuve bibliotek 10 sept. – 8 okt 2018. Vid en programpunkt med musik i biblioteket presenterades utställningen och föreningens verksamhet.

Vår utställning Blommande kulturmarker visade i text och bild skötsel av ängsmark i nutid och hur det var förr. Vi presenterade några av våra finaste områden, lämpade som utflyktsmål och lite av den biologiska mångfald man kan njuta av i ängsmarken. Den har visats åtskilliga gånger på olika bibliotek och även på Floras rike vid Botaniska trädgården.

Medlemsavgift 2020

Vid föreningsmötet 19 november 2019 beslutades att medlemsavgiften för 2020 skall vara 100 kronor. Du kan betala via internetbank till PG 4356468-1. Skriv medlemsavgift 2020 som meddelandetext. Ange även namn på alla medlemmar som du betalar för. Betala helst före 1 mars så blir kassören glad.

Hantering av personuppgifter

Föreningen har ett medlemsregister i vilket vissa uppgifter om medlemmarna finns sparade. Vilka dessa är och hur de hanteras finns beskrivet i dokumentet "Hantering av personuppgifter". Detta dokument finns att ladda ner nedan.

Utskick

På denna sida finns pdf-filer motsvarande föreningsutskicken tillgängliga. Om du prenumererar på våra nyhetsbrev får du veta när nya dokument finns på plats.

Du som nöjer dig med att få föreningsinformationen elektroniskt kan avbeställa pappersutskicken. Anmäl dig i så fall till nyhetsbrevet genom att ange e-postadress i rutan intill och avbeställ pappersutskicken via kontaktformuläret på sidan "Kontakta oss".

Utskicksfiler

Kallelse till årsmöte 2020

Diverse information våren 2020

Program våren 2020

Vardagsröjningar våren 2020

Scythe improver’s course in Austria