Aktuellt

Välkommen till ett nytt år med Föreningen för Kulturmark!

Även om verksamheten inte riktigt kan bli som vanligt på grund av den ännu pågående pandemin finns ändå mycket att se fram emot. Vårens röjningar startar i slutet av mars och i början av juni börjar vi inventera floran på ängarna. Kan vi inte genomföra årsmötet under våren, vilket väl är tveksamt, får det bli utomhus till sommaren, något som fungerade bra förra året. Det går knappast heller att planera in några utflykter i dagsläget, men till hösten kanske det kan bli av.

Arbete i fält

I slutet av mars startar våra arbeten ute i fält med fagningar och röjningar. Vi hoppas att många vill komma med och hjälpa till att räfsa löv och klippa sly på våra ängar. Alla kan hjälpa till på något sätt och det är roligt att se det fina resultatet efter en dags gemensamt arbete ute i något av våra områden. Se program för lördagar respektive vardagar nedan!

Föreningens böcker

De två böckerna Blommande kulturmarker med 14 utflyktsmål i Göteborgstrakten och Från täta snår till blommande äng finns att köpa till det för medlemmarna förmånliga priset av 75 respektive 50 kronor.

Medlemsavgift 2021

Glöm inte betala medlemsavgiften, 100 kronor per person!
Föreningens plusgirokonto är 435 64 68-1.
Vill du ha inbetalningskort så kontakta oss genom menyn "Kontakta oss" ovan.

Du som ännu inte betalat medlemsavgiften, 100 kronor per person, bör göra detta så snart som möjligt!

Hantering av personuppgifter

Föreningen har ett medlemsregister i vilket vissa uppgifter om medlemmarna finns sparade. Vilka dessa är och hur de hanteras finns beskrivet i dokumentet "Hantering av personuppgifter". Detta dokument finns att ladda ner nedan.

Elektroniskt utskick

På denna sida finns pdf-filer motsvarande föreningsutskicken tillgängliga. Om du prenumererar på våra nyhetsbrev får du veta när nya dokument finns på plats.

Du som endast vill ha föreningsinformationen elektroniskt kan få det, men du måste först gå in på föreningens hemsida och prenumerera på nyhetsbrevet samt under "Kontakta oss" skicka uppgift om namn och e-postadress samt skriva att du bara vill ha elektroniskt utskick.

Utskicksfiler

Helgprogram våren 2021

Vardagsprogram våren 2021

Hantering av personuppgifter