Aktuellt

Fältarbete

Nu startar höstens fältarbete med röjningar och slåtter. Hoppas att många vill komma med ut och delta i det trivsamma gemensamma arbetet. Om du inte varit med förut kan du bara komma ut, se hur det fungerar och kanske prova på lite. Glöm inte att ta med fika till två raster. Vi behöver fler som är aktiva i fält.

Höstprogrammet i sin helhet finns att läsa under fliken "Program" samt i föreningskalendern. Pdf-filer för höstprogrammet finns att ladda ner nedan.

Slåttergille

Lördagen 26 augusti kl 10.00 samlas vi för slåtter och slåttergille i Gossbydal i Torslanda, ett av föreningens slåtterområden sedan många år. Föreningen kommer att servera kaffe, saft, bullar, kakor samt äggost med sylt, allt till självkostnadspris. Vill du ha smörgås eller annat att äta får du ta med detta själv.

Gossbydal är känd som en av Göteborgstraktens mest fyndrika och intressanta stenålders-boplatser. Eftersom det finns snäckskal i marken finns här också en rik och intressant, delvis kalkgynnad flora. Orkidén jungfru Marie nycklar växer här också. Gossbydal är ett av de områden där föreningens medlemmar inventerar floran.

Under dagen kommer vi att berätta om den gamla stenåldersboplatsen och dagens flora i området samt visa en liten miniutställning om boplatsen och växterna här. Du behöver inte kunna slå med lie. Alla som vill får pröva på. Föreningen har flera liar och räfsor, men har du egna redskap kan du ta med dem. Ta också gärna med familj och vänner! Vägvisning till slåtterplatsen

Läs mer om slåttergillet i PDF-filen nedan.

Utflykt till Lyr lördag 16 september

I september far vi till ön Lyr sydväst om Orust och blir guidade av vår medlem Ingvar Karlsson. Han bor på ön på somrarna och har gjort så ända sedan han var barn, så en bättre guide kan vi knappast få.

På Lyr finns mycket att se. Här finns gammalt kulturlandskap med vackra stengärdesgårdar och en väderkvarn samt spår efter trankokeri från sillfiskets dagar. Kanske blir det ett besök på någon stenåldersboplats eller vid ett bronsåldersröse. En del intressanta växter kommer Ingvar säkert också att visa. Glöm inte att ta med matsäck!

Vägvisning till samlingsplatsen

Läs mer om utflykten i PDF-filen nedan.

Föreningskalender

Vi har en föreningskalender som alla kan dela. Meddela eventuella problem med att inkludera denna eller kopiera vissa av föreningens aktiviteter till din egen kalender.

Till kalendern

Utställning

Vår utställning Blommande kulturmarker visar i text och bild skötsel av ängsmark i nutid och hur det var förr. Vi presenterar några av våra finaste områden, lämpade som utflyktsmål och lite av den biologiska mångfald man kan njuta av i ängsmarken. Under januari 2017 visades den på Torslanda bibliotek där boken Blommande kulturmarker med 14 utflyktsmål i Göteborgstrakten också såldes. Denna bok finns förstås fortfarande att köpa till det för medlemmarna förmånliga priset av 75 kronor. Passa på att köpa den vid något föreningsmöte eller i samband med någon annan aktivitet!

Medlemsavgift 2017

Vid föreningsmötet 23 november 2016 beslutades att medlemsavgiften för 2017 ska vara samma som 2016 d.v.s. 75:-. Du kan betala via internetbank till PG 4356468-1. Skriv medlemsavgift 2017 som meddelandetext. Ange även namn på alla medlemmar som du betalar för. Betala helst före 1 mars så blir kassören glad.

Jubileumsskrift

När föreningen fyllde 10 respektive 20 år gav vi ut skrifter om några av våra röjningsområden som utflykts-mål. Även detta jubileumsår kommer vi att ge ut en skrift om vår verksamhet och våra områden. Det blir en bok med titeln Från täta snår till blommande äng och den hoppas vi skall vara klar till höstmötet i november.

Utskick

På denna sida kommer pdf-filer motsvarande föreningsutskicken att finnas tillgängliga. Om du prenumererar på våra nyhetsbrev får du veta när nya dokument finns på plats.

Du som endast vill ha föreningsinformationen elektroniskt kan få det. Anmäl dig i så fall till nyhetsbrevet genom att ange e-postadress i rutan intill och avbeställ pappersutskicken via kontaktformuläret på sidan "Kontakta oss".

Utskicksfiler

Program hösten 2017.pdf

Vardagsröjningar hösten 2017.pdf

Slåttergille Gossbydal 2017.pdf

Utflykt till Lyr hösten 2017.pdf