Aktuellt

Fältarbete

Höstens fältarbete med röjningar och slåtter är nu slut. Ett glatt gäng, såväl nya som gamla medlemmar, har gjort ett viktigt och värdefullt arbete för att hålla kulturminnesplatser öppna och därigenom främjat den biologiska mångfalden. Missade du tillfället att vara med 2017? Misströsta inte! Du får snart nya möjligheter då fagningar och röjningar kommer i gång igen till våren. Det är roligare om vi är fler som är aktiva i fält.

Vårprogrammet kommer som vanligt att finnas att läsa under fliken "Program" samt i föreningskalendern. Pdf-filer för vårprogrammet kommer att finnas att ladda ner nedan.

Årsmöte 2018

Onsdag 21 mars 2018 kl 19.00 samlas vi i Rambergskyrkan, Övre Hallegatan 27 på Hisingen för föreningsmöte då vi bl.a. skall tillsätta diverse funktionärer för 2018. Vill du hjälpa till med något? Hör av dig till valberedningen. Du hittar dem under fliken "Om oss"

Efter föreningsmötet följer ett föredrag av Lie Mats, välkänd slåtterängsbevarare.

Föreningen kommer att servera kaffe mm till självkostnadspris..

Vägvisning till Rambergskyrkan

Föreningskalender

Vi har en föreningskalender som alla kan dela. Meddela eventuella problem med att inkludera denna eller kopiera vissa av föreningens aktiviteter till din egen kalender.

Till kalendern

Utställning

Vår utställning Blommande kulturmarker visar i text och bild skötsel av ängsmark i nutid och hur det var förr. Vi presenterar några av våra finaste områden, lämpade som utflyktsmål och lite av den biologiska mångfald man kan njuta av i ängsmarken. Under januari 2017 visades den på Torslanda bibliotek där boken Blommande kulturmarker med 14 utflyktsmål i Göteborgstrakten också såldes. Denna bok finns förstås fortfarande att köpa till det för medlemmarna förmånliga priset av 75 kronor. Passa på att köpa den vid något föreningsmöte eller i samband med någon annan aktivitet!

Medlemsavgift 2018

Vid föreningsmötet 29 november 2017 beslutades att medlemsavgiften för 2018 skall vara 100 kronor. Du kan betala via internetbank till PG 4356468-1. Skriv medlemsavgift 2018 som meddelandetext. Ange även namn på alla medlemmar som du betalar för. Betala helst före 1 mars så blir kassören glad.

Jubileumsskrift

När föreningen fyllde 10 respektive 20 år gav vi ut skrifter om några av våra röjningsområden som utflykts-mål. Även detta jubileumsår kommer vi att ge ut en skrift om vår verksamhet och våra områden. Det blir en bok med titeln: Från täta snår till blommande äng.

Utskick

På denna sida kommer pdf-filer motsvarande föreningsutskicken att finnas tillgängliga. Om du prenumererar på våra nyhetsbrev får du veta när nya dokument finns på plats.

Du som endast vill ha föreningsinformationen elektroniskt kan få det. Anmäl dig i så fall till nyhetsbrevet genom att ange e-postadress i rutan intill och avbeställ pappersutskicken via kontaktformuläret på sidan "Kontakta oss".

Utskicksfiler

Inga aktuella filer för närvarande.