Aktuellt

Årsmöte

Årsmöte onsdag 13 mars kl 19.00 i Rambergskyrkan, Övre Hallegatan 27 på Hisingen.

Vi börjar med årsmöte med dagordning enligt stadgarna. Dagordningen finns med i kallelsen som finns som pdf-fil nedan.

Efter mötet lyssnar vi på ett föredrag med titel Ängsskallra – Dracula eller Robin Hood?

Kvällens föredragshållare, Anna Pielach är botanist och har forskat kring parasitväxter. Ängsskallran, som är en parasitväxt, är ganska vanlig på våra slåtterängar.

Föreningens två böcker: Från täta snår till blommande äng och Blommande kulturmarker med fjorton utflyktsmål i Göteborgstrakten kommer att säljas på årsmötet. Medlemmar kan köpa dem för 60 respektive 75 kr.

Inbjudan till mötet finns att ladda ner nedan.

Efter föredraget blir det kaffe, lotteri och trevlig samvaro.

VÄLKOMMEN!

Styrelsen

Vägvisning till Rambergskyrkan.

Fältarbete

Nu inleds snart årets viktiga och värdefulla arbete för att hålla kulturminnesplatser öppna och därigenom främja den biologiska mångfalden.

Vi kommer som vanligt att faga, röja och idka slåtter på många av våra områden. I mars startar arbetet med fagningar och röjningar på vissa områden och senare på sommaren slåtter på framförallt de områden där vi försöker skapa god miljö för ängens växter, svampar och djur.
Kom och hjälp till!!
Det finns uppgifter till alla och det behövs verkligen fler som hjälps åt. Dagar och klockslag hittar du dels i de två PDF-filerna Program 2019 och Vardagsöjningar 2019 nedan, dels under fliken Program och dels i Föreningskalendern.

Föreningskalender

Vi har en föreningskalender som alla kan dela. I denna finns alla föreningsaktiviteter inlagda utom styrelsemöten och liknande. Om du har en digital kalender på smartphone, surfplatta eller dator kan du förhoppningsvis enkelt inkludera föreningskalendern till din digitala. Meddela eventuella problem med att inkludera denna eller kopiera vissa av föreningens aktiviteter till din egen kalender.

Till kalendern

Jubileumsskrift

Från täta snår till blommande äng är titeln på föreningens nya bok som var klar till årsmötet 21 mars 2018.

I boken berättar vi om hur vi lyckats förvandla ofta ganska igenvuxna marker till vackert blommande ängar. Även föreningens övriga verksamhet presenteras – utflykter med bil och buss, studiecirklar och andra kurser, slåttergillen, utställningar m.m. Boken är rikt illustrerad med foton i färg. Medlemspris 60 kr.

Utställning

Från täta snår till blommande äng  är också namnet på en fotoutställning med utgångspunkt från bokens fem ängar. Denna utställning har visats i Tuve bibliotek 10 sept. – 8 okt 2018. Vid en programpunkt med musik i biblioteket presenterades utställningen och föreningens verksamhet.

Vår utställning Blommande kulturmarker visade i text och bild skötsel av ängsmark i nutid och hur det var förr. Vi presenterade några av våra finaste områden, lämpade som utflyktsmål och lite av den biologiska mångfald man kan njuta av i ängsmarken. Den har visats åtskilliga gånger på olika bibliotek och även på Floras rike vid Botaniska trädgården.

Medlemsavgift 2019

Vid föreningsmötet 28 november 2018 beslutades att medlemsavgiften för 2019 skall vara 100 kronor. Du kan betala via internetbank till PG 4356468-1. Skriv medlemsavgift 2019 som meddelandetext. Ange även namn på alla medlemmar som du betalar för. Betala helst före 1 mars så blir kassören glad.

Hantering av personuppgifter

Föreningen har ett medlemsregister i vilket vissa uppgifter om medlemmarna finns sparade. Vilka dessa är och hur de hanteras finns beskrivet i dokumentet "Hantering av personuppgifter". Detta dokument finns att ladda ner nedan.

Utskick

På denna sida finns pdf-filer motsvarande föreningsutskicken tillgängliga. Om du prenumererar på våra nyhetsbrev får du veta när nya dokument finns på plats.

Du som nöjer dig med att få föreningsinformationen elektroniskt kan avbeställa pappersutskicken. Anmäl dig i så fall till nyhetsbrevet genom att ange e-postadress i rutan intill och avbeställ pappersutskicken via kontaktformuläret på sidan "Kontakta oss".

Utskicksfiler

Kallelse till årsmöte 2019.pdf

Diverse information våren 2019.pdf

Program våren 2019.pdf

Vardagsröjningar våren 2019.pdf