Aktuellt

Välkommen till höstens slåtter med Föreningen för Kulturmark!

Årsmöte sommaren 2021

Årsmötet 2020 kunde på grund av covid 19-pandemin inte genomföras som vanligt inomhus i mars utan vi fick skjuta på det till sommaren. Då kunde vi genomföra mötet utomhus i samband med slåttern på stenåldersboplatsen i Gossbydal. Vi planerar nu för ett nytt årsmöte på samma plats i samband med slåttern lördag 28 augusti. Se särskild kallelse!

Arbete i fält

Trots den ännu pågående pandemin har vårens röjningar och fagningar kunnat genomföras som vanligt. Det är ju lätt att hålla avstånd ute på gravfält och boplatser. Nu är vi klara med vårens fältarbeten, men snart är det dags att börja med slåttern. I augusti drar allt i gång som vanligt.

Kom gärna med ut och hjälp till att sköta våra blommande ängar. Se nytt program för lördagar respektive vardagar under sommaren och hösten!

Sommarens florainventeringar

Under juni, juli och augusti inventerar vi floran i våra ängar. Man behöver inte vara någon expert på blommor för att deltaga. Alla kan vara med och vi lär oss under tiden. Inventeringarna i juni och juli lär vara avklarade när detta skickas ut men ett par gånger i augusti återstår kanske. I samband med slåttern brukar vi också titta efter om det finns några intressanta växter kvar. En del arter som ängsvädd och gullris, viktiga för många insekter, slår vi sent på säsongen.

Utflykter och föredrag

Utflykter räknar vi nog inte med att kunna genomföra i år, men om corona-läget tillåter inomhusföredrag sent i höst kan det möjligen bli aktuellt.  

Föreningens böcker

De två böckerna Blommande kulturmarker med 14 utflyktsmål i Göteborgstrakten och Från täta snår till blommande äng finns som vanligt att köpa till det för medlemmarna förmånliga priset av 75 respektive 50 kronor. Böckerna kommer till exempel att finnas att köpa i samband med årsmötet och slåttern i Gossbydal.

Elektroniskt utskick

Du som endast vill ha föreningsinformationen elektroniskt kan få det, men du måste först gå in på föreningens hemsida och prenumerera på nyhetsbrevet samt under Kontakta oss skicka uppgift om namn och e-postadress samt skriva att du bara vill ha elektroniskt utskick.

Årsavgiften

Du som ännu inte betalat medlemsavgiften för 2021, 100 kronor per person, bör göra detta så snart som möjligt! Föreningens plusgirokonto är 435 64 68-1. Om du vill använda men saknar inbetalningskort så hör av dig till Stina 0702-91 23 49 så får du ett med posten.

Hantering av personuppgifter

Föreningen har ett medlemsregister i vilket vissa uppgifter om medlemmarna finns sparade. Vilka dessa är och hur de hanteras finns beskrivet i dokumentet "Hantering av personuppgifter". Detta dokument finns att ladda ner nedan.

Utskicksfiler

Kallelse till årsmöte 2021

Helgprogram hösten 2021

Vardagsprogram hösten 2021

Hantering av personuppgifter