Aktuellt

Höstutflykt

Utflykt till Vättlefjäll söndag 22 september i egna bilar

Samling Kl 11.00 på parkeringsplatsen vid gården Rördalen i Vättlefjäll. Därifrån gör vi en cirka en kilometer lång vandring på Vättlefjällsleden till ett så kallat femstenarör som sattes upp år 1812 för att markera gränsen mellan Ale och Vättle härader. Redan på medeltiden kan flyttblocket intill utgjort ett gränsmärke mellan Sveariket och Danmark.

Vi går vidare till Trollsjön där Sameföreningen i Göteborg byggt en stor torvkåta. Här träffar vi Johannes Marainen som har en stark samisk förankring. Han kommer att berätta hur det är att tillhöra en samisk minoritet i det svenska samhället och hur viktigt det är att kunna bibehålla en samisk tillhörighet även utanför det egentliga sameområdet.
Glöm inte att ta med matsäck!
Anmälan: För att ordna samåkning men också för att veta hur många som kommer vill vi gärna ha din anmälan senast måndag 16 september. Du kan anmäla dig genom att ringa eller mejla Stina tel 0702-91 23 49, stina.andersson@bahnhof.se
Vägvisning till Rördalen Inbjudan finns som pdf-fil nedan

Fältarbete

Höstarbetet är nu igång med slåtter och röjningar.
Kom och hjälp till!!
Det finns uppgifter till alla och det behövs verkligen fler som hjälps åt. Dagar och klockslag hittar du dels i de två PDF-filerna Program hösten 2019 och Vardagsöjningar hösten 2019 nedan, dels under fliken Program .

Slåttergille i Gossbydal lördag 31 augusti kl 10–15

Liksom de senaste åren kommer vi även i år att ha slåttergille i Gossbydal i Torslanda, ett av föreningens slåtterområden sedan många år. Föreningen kommer att servera kaffe, saft, bullar, kakor samt äggost med sylt, allt till självkostnadspris.
Gossbydal är känd som en av Göteborgstraktens mest fyndrika och intressanta stenålders-boplatser. Eftersom det finns snäckskal i marken finns här också en rik och intressant, delvis kalkgynnad flora. Orkidén jungfru Marie nycklar växer här också. Gossbydal är ett av de områden där föreningens medlemmar inventerar floran sedan flera år tillbaka. Under dagen kommer vi att berätta om den gamla stenåldersboplatsen och dagens flora i området samt visa en liten miniutställning om boplatsen och växterna här.
Du behöver inte kunna slå med lie. Alla som vill får pröva på. Föreningen har flera liar och räfsor, men har du egna redskap så ta med dem. Ta också gärna med familj och vänner! Kom och hjälp till eller kom bara och se vad vi gör! Alla är välkomna!
Läs mer i PDF-filen nedan.
Vägvisning till Gossbydal.

Föreningskalender

Vi har under några år haft en föreningskalender som alla kunnat dela. Jag har inte uppdaterat den i år. Ingen har kommenterat detta, vilket jag tolkat som att endast jag har använt mig av den Saknar du den så hör av dig så kan jag tänka om.

Jubileumsskrift

Från täta snår till blommande äng är titeln på föreningens nya bok som var klar till årsmötet 21 mars 2018.

I boken berättar vi om hur vi lyckats förvandla ofta ganska igenvuxna marker till vackert blommande ängar. Även föreningens övriga verksamhet presenteras – utflykter med bil och buss, studiecirklar och andra kurser, slåttergillen, utställningar m.m. Boken är rikt illustrerad med foton i färg. Medlemspris 60 kr.

Utställning

Från täta snår till blommande äng  är också namnet på en fotoutställning med utgångspunkt från bokens fem ängar. Denna utställning har visats i Tuve bibliotek 10 sept. – 8 okt 2018. Vid en programpunkt med musik i biblioteket presenterades utställningen och föreningens verksamhet.

Vår utställning Blommande kulturmarker visade i text och bild skötsel av ängsmark i nutid och hur det var förr. Vi presenterade några av våra finaste områden, lämpade som utflyktsmål och lite av den biologiska mångfald man kan njuta av i ängsmarken. Den har visats åtskilliga gånger på olika bibliotek och även på Floras rike vid Botaniska trädgården.

Medlemsavgift 2019

Vid föreningsmötet 28 november 2018 beslutades att medlemsavgiften för 2019 skall vara 100 kronor. Du kan betala via internetbank till PG 4356468-1. Skriv medlemsavgift 2019 som meddelandetext. Ange även namn på alla medlemmar som du betalar för. Betala helst före 1 mars så blir kassören glad.

Hantering av personuppgifter

Föreningen har ett medlemsregister i vilket vissa uppgifter om medlemmarna finns sparade. Vilka dessa är och hur de hanteras finns beskrivet i dokumentet "Hantering av personuppgifter". Detta dokument finns att ladda ner nedan.

Utskick

På denna sida finns pdf-filer motsvarande föreningsutskicken tillgängliga. Om du prenumererar på våra nyhetsbrev får du veta när nya dokument finns på plats.

Du som nöjer dig med att få föreningsinformationen elektroniskt kan avbeställa pappersutskicken. Anmäl dig i så fall till nyhetsbrevet genom att ange e-postadress i rutan intill och avbeställ pappersutskicken via kontaktformuläret på sidan "Kontakta oss".

Utskicksfiler

Utflykt till Vättlefjäll 2019.pdf

Program hösten 2019.pdf

Vardagsröjningar hösten 2019.pdf

Slåttergille Gossbydal 2019.pdf

Utflykt till Halland 2019.pdf

Kallelse till årsmöte 2019.pdf

Diverse information våren 2019.pdf

Program våren 2019.pdf

Vardagsröjningar våren 2019.pdf