Aktuellt

Slåttergille

Slåttergille i Gossbydal lördag 25 augusti kl 10–15

Även i år skall vi ha slåttergille i Gossbydal i Torslanda, ett av föreningens slåtterområden sedan många år. Föreningen kommer att servera kaffe, saft, bullar, kakor samt äggost med sylt, allt till självkostnadspris. Vill du ha smörgås eller annat att äta får du ta med detta själv.

Gossbydal är känd som en av Göteborgstraktens mest fyndrika och intressanta stenålders- boplatser. Eftersom det finns snäckskal i marken finns här även en rik och intressant, delvis kalkgynnad flora. Orkidén jungfru Marie nycklar växer här också. Gossbydal är ett av de områden där föreningens medlemmar inventerar floran.

Under dagen kommer vi att berätta om den gamla stenåldersboplatsen och dagens flora i området samt visa en liten miniutställning om boplatsen och växterna här. Du behöver inte kunna slå med lie. Alla som vill får pröva på. Föreningen har flera liar och räfsor, men har du egna redskap kan du ta med dem. Ta också gärna med familj och vänner!

Kom och hjälp till eller kom bara och se vad vi gör! Alla är välkomna!

OBS! Boken Från täta snår till blommande äng finns att köpa för 100 kr, medlemspris 60 kr.

Även boken Blommande kulturmarker från 2012 finns att köpa för 120 kr, medlemspris 75 kr.

Vägvisning till Gossbydal.

För att veta hur många som kommer vill vi gärna ha din anmälan senast måndag 20 augusti. Du kan ringa och anmäla dig till Stina tel 031-55 10 24 eller 0702-91 23 49 eller skicka ett mejl till stina.andersson@bahnhof.se

VÄLKOMMEN!

Fältarbete

Nu har vi avslutat vårens viktiga och värdefulla arbete för att hålla kulturminnesplatser öppna och därigenom främja den biologiska mångfalden.

Under sommaren har vi gjort ängsväxtinventeringar då vi undersöker effekter av vårt arbete med röjning, fagning och slåtter. Ett par återstår att genomföra i augusti. Tid och plats ser du i föreningskalendern.

I augusti startar arbetet med röjningar på vissa områden och slåtter på framförallt de områden där vi försöker skapa god miljö för ängens växter, svampar och djur.
Kom och hjälp till!!
Det finns uppgifter till alla och det behövs verkligen fler som hjälps åt.

Programmet för höstens alla aktiviteter finns som vanligt att läsa under fliken "Program" samt i föreningskalendern. Pdf-filer för programmen för vardagsröjningar/slåtter respektive övriga aktiviteter finns att ladda ner nedan.

Nya funktionärer 2018

Onsdag 21 mars 2018 hade vi föreningsmöte då vi bl.a. tillsatte diverse funktionärer för 2018. De flesta behåller sina uppdrag från 2017 men inte alla. Du hittar hela funktionärslistan under fliken "Om oss".

Efter mötet lyssnade vi till ett föredrag med rubriken Ängen – värdefull, vacker och arbetskrävande av Mats "Lie Mats" Rosengren, kunnig, inspirerande och välkänd slåtterängsbevarare. Äntligen har ängen fått en renässans! Rentav blivit en modetrend i trädgårdar. Mycket fick vi veta om hur vi bäst sköter dessa fragment av forna tiders blomsterrika ängar så att skötseln gynnar ängens växter, insekter och svampar. Att slå en ängsmark gynnar den biologiska mångfalden samtidigt som vi bevarar ett gammalt hantverk när vi slår med lie.

Föreningskalender

Vi har en föreningskalender som alla kan dela. I denna finns alla föreningsaktiviteter inlagda utom styrelsemöten och liknande. Meddela eventuella problem med att inkludera denna eller kopiera vissa av föreningens aktiviteter till din egen kalender.

Till kalendern

Jubileumsskrift

Från täta snår till blommande äng är titeln på föreningens nya bok som var klar till årsmötet 21 mars.

I boken berättar vi om hur vi lyckats förvandla ofta ganska igenvuxna marker till vackert blommande ängar. Även föreningens övriga verksamhet presenteras – utflykter med bil och buss, studiecirklar och andra kurser, slåttergillen, utställningar m.m. Boken är rikt illustrerad med foton i färg. Alla medlemmar som deltar i någon föreningsaktivitet kommer att få ett exemplar av boken. Fler exemplar kan man köpa till ett förmånligt medlemspris.

Utställning

Från täta snår till blommande äng  är också namnet på en fotoutställning med utgångspunkt från bokens fem ängar. Denna utställning kommer att visas i Tuve bibliotek 10 sept. – 8 okt. Vid en programpunkt med musik i biblioteket torsdag 13 september med start kl 14.00 kommer också utställningen och föreningens verksamhet att visas.

Vår utställning Blommande kulturmarker visade i text och bild skötsel av ängsmark i nutid och hur det var förr. Vi presenterade några av våra finaste områden, lämpade som utflyktsmål och lite av den biologiska mångfald man kan njuta av i ängsmarken. Den har visats åtskilliga gånger på olika bibliotek och även på Floras rike vid Botaniska trädgården.

Medlemsavgift 2018

Vid föreningsmötet 29 november 2017 beslutades att medlemsavgiften för 2018 skall vara 100 kronor. Du kan betala via internetbank till PG 4356468-1. Skriv medlemsavgift 2018 som meddelandetext. Ange även namn på alla medlemmar som du betalar för. Betala helst före 1 mars så blir kassören glad.

 

Utskick

På denna sida finns pdf-filer motsvarande föreningsutskicken tillgängliga. Om du prenumererar på våra nyhetsbrev får du veta när nya dokument finns på plats.

Du som nöjer dig med att få föreningsinformationen elektroniskt kan avbeställa pappersutskicken. Anmäl dig i så fall till nyhetsbrevet genom att ange e-postadress i rutan intill och avbeställ pappersutskicken via kontaktformuläret på sidan "Kontakta oss".

Utskicksfiler

 bok-utstallning-utskick.pdf

vardagsrojningar-hosten-2018.pdf

program-hosten-2018.pdf

slattergille-gossbydal-2018-utskick-inbjudan.pdf

Diverse information Våren 2018.pdf

Program Våren 2018.pdf

Vardagsröjningar Våren 2018.pdf