Aktuellt

Föreningsmöte

Föreningens höstmöte äger rum tisdag 19 november kl 19.00 i Rambergskyrkan, Övre Hallegatan 27 på Hisingen. Inbjudan till mötet finns som pdf-fil nedan.

Vägvisning till Rambergskyrkan.
Rambergskyrkan på kartan

Vi börjar med ett kort föreningsmöte, då vi bland annat skall besluta om års-avgiften för 2020. Efter mötet får vi lyssna till ett föredrag: Valar på västkusten.
Under flera hundra år jagades de stora valarna intensivt för att deras fett skulle lysa upp Europas gator och torg. 1965 fredades de i nästan hela världen och sedan dess har beståndet sakta ökat, vilket märks på svenska västkusten där observationerna blir fler och fler. Även småvalar som tumlare, delfiner och andra arter ökar. Bland annat besöker en späckhuggarflock från Nordsjön västkusten regelbundet och i somras strandade tre stycken Sowerbys näbbval i Åbyfjorden utanför Nordens Ark.

Om detta och mycket annat kommer Svante Lysén att berätta för oss. Svante arbetar som konservator, museitekniker, fotograf och filmare på Göteborgs Naturhistoriska museum. Han administrerar även webbsidan valar.se.

Vid mötet finns tillfälle att köpa föreningens två böcker. Blommande kulturmarker med 14 utflyktsmål i Göteborgstrakten från 2012 kostar 75 kronor för medlemmar och 120 kronor för övriga och Från täta snår till blommande äng från 2018 kostar 60 kronor för medlemmar och 100 kronor för övriga. Två julklappstips!

VÄLKOMMEN!

Styrelsen

Fältarbete

Höstarbetet med slåtter och röjningar är nu avslutat. I god tid innan vårens arbete med fagningar och röjningar kommer igång kommer information om detta att finnas här och i programmet som du hittar på fliken ”Program”.

Föreningskalender

Vi har under några år haft en föreningskalender som alla kunnat dela. Jag har inte uppdaterat den i år. Ingen har kommenterat detta, vilket jag tolkat som att endast jag har använt mig av den Saknar du den så hör av dig så kan jag tänka om.

Jubileumsskrift

Från täta snår till blommande äng är titeln på föreningens nya bok som var klar till årsmötet 21 mars 2018.

I boken berättar vi om hur vi lyckats förvandla ofta ganska igenvuxna marker till vackert blommande ängar. Även föreningens övriga verksamhet presenteras – utflykter med bil och buss, studiecirklar och andra kurser, slåttergillen, utställningar m.m. Boken är rikt illustrerad med foton i färg. Medlemspris 60 kr.

Utställning

Från täta snår till blommande äng  är också namnet på en fotoutställning med utgångspunkt från bokens fem ängar. Denna utställning har visats i Tuve bibliotek 10 sept. – 8 okt 2018. Vid en programpunkt med musik i biblioteket presenterades utställningen och föreningens verksamhet.

Vår utställning Blommande kulturmarker visade i text och bild skötsel av ängsmark i nutid och hur det var förr. Vi presenterade några av våra finaste områden, lämpade som utflyktsmål och lite av den biologiska mångfald man kan njuta av i ängsmarken. Den har visats åtskilliga gånger på olika bibliotek och även på Floras rike vid Botaniska trädgården.

Medlemsavgift 2019

Vid föreningsmötet 28 november 2018 beslutades att medlemsavgiften för 2019 skall vara 100 kronor. Du kan betala via internetbank till PG 4356468-1. Skriv medlemsavgift 2019 som meddelandetext. Ange även namn på alla medlemmar som du betalar för. Betala helst före 1 mars så blir kassören glad.

Hantering av personuppgifter

Föreningen har ett medlemsregister i vilket vissa uppgifter om medlemmarna finns sparade. Vilka dessa är och hur de hanteras finns beskrivet i dokumentet "Hantering av personuppgifter". Detta dokument finns att ladda ner nedan.

Utskick

På denna sida finns pdf-filer motsvarande föreningsutskicken tillgängliga. Om du prenumererar på våra nyhetsbrev får du veta när nya dokument finns på plats.

Du som nöjer dig med att få föreningsinformationen elektroniskt kan avbeställa pappersutskicken. Anmäl dig i så fall till nyhetsbrevet genom att ange e-postadress i rutan intill och avbeställ pappersutskicken via kontaktformuläret på sidan "Kontakta oss".

Utskicksfiler

Höstmöte 2019.pdf

Utflykt till Vättlefjäll 2019.pdf

Program hösten 2019.pdf

Vardagsröjningar hösten 2019.pdf

Slåttergille Gossbydal 2019.pdf

Utflykt till Halland 2019.pdf

Kallelse till årsmöte 2019.pdf

Diverse information våren 2019.pdf

Program våren 2019.pdf

Vardagsröjningar våren 2019.pdf