Aktuellt

Fältarbete

Höstens fältarbete med röjningar och slåtter är nu slut. Ett glatt gäng, såväl nya som gamla medlemmar, har gjort ett viktigt och värdefullt arbete för att hålla kulturminnesplatser öppna och därigenom främjat den biologiska mångfalden. Missade du tillfället att vara med i år? Du får nya möjligheter till våren då fagningar och röjningar kommer i gång igen. Det är roligare om vi är fler som är aktiva i fält.

Höstprogrammet i sin helhet finns att läsa under fliken "Program" samt i föreningskalendern. Pdf-filer för höstprogrammet finns att ladda ner nedan.

Höstmöte

Onsdag 29 november kl 19.00 samlas vi i Rambergskyrkan, Övre Hallegatan 27 på Hisingen för föreningsmöte då vi bl.a. skall besluta om årsavgiften för 2018.

Efter föreningsmötet följer ett föredrag : Välens naturreservat och Västra Frölunda Naturvårdsförening.

Kvällens föredragshållare Anette Bernhardsson och Leif Nilsson från Västra Frölunda Naturvårdsförening kommer att berätta om föreningen och dess verksamhet, bl.a. med tillsyn av den Highland Cattle-boskap som håller reservatets strandängar öppna. I reservatet finns våtmarksmuseum, fågeltorn, naturstig och tidsstig. Vi kommer också att få se ett bildspel om föreningens verksamhet med skötsel av korna och vård av reservatet.

Föreningen kommer att servera kaffe mm till självkostnadspris.boplatser.

Vägvisning till Rambergskyrkan

Läs mer om mötet i PDF-filen nedan.

Föreningskalender

Vi har en föreningskalender som alla kan dela. Meddela eventuella problem med att inkludera denna eller kopiera vissa av föreningens aktiviteter till din egen kalender.

Till kalendern

Utställning

Vår utställning Blommande kulturmarker visar i text och bild skötsel av ängsmark i nutid och hur det var förr. Vi presenterar några av våra finaste områden, lämpade som utflyktsmål och lite av den biologiska mångfald man kan njuta av i ängsmarken. Under januari 2017 visades den på Torslanda bibliotek där boken Blommande kulturmarker med 14 utflyktsmål i Göteborgstrakten också såldes. Denna bok finns förstås fortfarande att köpa till det för medlemmarna förmånliga priset av 75 kronor. Passa på att köpa den vid något föreningsmöte eller i samband med någon annan aktivitet!

Medlemsavgift 2017

Vid föreningsmötet 23 november 2016 beslutades att medlemsavgiften för 2017 ska vara samma som 2016 d.v.s. 75:-. Du kan betala via internetbank till PG 4356468-1. Skriv medlemsavgift 2017 som meddelandetext. Ange även namn på alla medlemmar som du betalar för. Betala helst före 1 mars så blir kassören glad.

Jubileumsskrift

När föreningen fyllde 10 respektive 20 år gav vi ut skrifter om några av våra röjningsområden som utflykts-mål. Även detta jubileumsår kommer vi att ge ut en skrift om vår verksamhet och våra områden. Det blir en bok med titeln Från täta snår till blommande äng och den hoppas vi skall vara klar till höstmötet i november.

Utskick

På denna sida kommer pdf-filer motsvarande föreningsutskicken att finnas tillgängliga. Om du prenumererar på våra nyhetsbrev får du veta när nya dokument finns på plats.

Du som endast vill ha föreningsinformationen elektroniskt kan få det. Anmäl dig i så fall till nyhetsbrevet genom att ange e-postadress i rutan intill och avbeställ pappersutskicken via kontaktformuläret på sidan "Kontakta oss".

Utskicksfiler

Inbjudan till föreningsmöte hösten 2017

Program hösten 2017.pdf

Vardagsröjningar hösten 2017.pdf