Aktuellt

Vårens/sommarens utflykter

Utflykt till Hol – Siene – Horla lördag 2 juni

Vårens/sommarens dagsutflykt gör vi till Vårgårdatrakten. Vi startar med ett besök i Hol och uppsöker först den stora runstenen på kyrkogården och far sedan upp på Hol-åsen, där det vimlar av gravfält och storhögar. Vi gör en liten rundvandring och kan sedan inta vår medhavda matsäck innan vi far vidare mot Siene. Vi kör nu småvägar genom välhävdade kulturmarker, förbi Siene medeltidskyrka ner till den gamla överfarten/Kungsvägen över Säveån, där det finns mer eller mindre tydliga hålvägar. Den ålderdomliga kyrkan i Horla med utsikt över Säveåns dalgång blir sista besöksmålet.

Se vidare i PDF-filen nedan för vägbeskrivning, uppgifter för föranmälan och samåkning mm.

Kvällsutflykt till Välens naturreservat onsdag 13 juni klockan 18

Vi samlas vid fågeltornet (se vägbeskrivning), som ligger i anslutning till en parkeringsplats. Därifrån går vi ungefär 450 meter, till Gamla Åkeredsskolan. På vägen, passerar vi ”tidsstigen”. Detta är en samling stenar med inskrifter om viktiga händelser i Frölundas historia, från istid till nutid. I skolhuset serveras kaffe och bullar, till självkostnadspris. Under tiden får vi information om reservatet och Västra Frölunda Naturvårds Förening. En av föreningens viktigaste verksamheter är skötseln av de tretton Highland Cattle korna, som håller strandängarna öppna. Vi kommer även att besöka en mindre äng som är ett projekt för att återskapa strandängen, som den var innan sly och vass tog över. Vi kommer att få goda möjligheter att både se och mata de sociala och mysiga korna. Utflykten är beräknad till ungefär två timmar. Även hundar i koppel är välkomna.

Vägbeskrivning mm finns i PDF-filen nedan

Fältarbete

Vi var ett glatt gäng, bestående av såväl nya som gamla medlemmar, som gjorde ett viktigt och värdefullt arbete för att hålla kulturminnesplatser öppna och därigenom främja den biologiska mångfalden. Missade du chansen att vara med 2017? I mars började vårens fältarbete med röjning och fagning. Under april och maj ges nya tillfällen att vara med. Kom gärna! Det är roligare om vi är fler som är aktiva i fält.

Vårprogrammet finns som vanligt att läsa under fliken "Program" samt i föreningskalendern. Pdf-filer för vårprogrammet och programmet för vardagsröjningar/fagningar finns att ladda ner nedan.

Nya funktionärer 2018

Onsdag 21 mars 2018 hade vi föreningsmöte då vi bl.a. tillsatte diverse funktionärer för 2018. De flesta behåller sina uppdrag från 2017 men inte alla. Du hittar hela funktionärslistan under fliken "Om oss".

Efter mötet lyssnade vi till ett föredrag med rubriken Ängen – värdefull, vacker och arbetskrävande av Mats "Lie Mats" Rosengren, kunnig, inspirerande och välkänd slåtterängsbevarare. Äntligen har ängen fått en renässans! Rentav blivit en modetrend i trädgårdar. Mycket fick vi veta om hur vi bäst sköter dessa fragment av forna tiders blomsterrika ängar så att skötseln gynnar ängens växter, insekter och svampar. Att slå en ängsmark gynnar den biologiska mångfalden samtidigt som vi bevarar ett gammalt hantverk när vi slår med lie.

Föreningskalender

Vi har en föreningskalender som alla kan dela. Meddela eventuella problem med att inkludera denna eller kopiera vissa av föreningens aktiviteter till din egen kalender.

Till kalendern

Utställning

Vår utställning Blommande kulturmarker visar i text och bild skötsel av ängsmark i nutid och hur det var förr. Vi presenterar några av våra finaste områden, lämpade som utflyktsmål och lite av den biologiska mångfald man kan njuta av i ängsmarken. Under januari 2017 visades den på Torslanda bibliotek där boken Blommande kulturmarker med 14 utflyktsmål i Göteborgstrakten också såldes. Denna bok finns förstås fortfarande att köpa till det för medlemmarna förmånliga priset av 75 kronor. Passa på att köpa den vid något föreningsmöte eller i samband med någon annan aktivitet!

Medlemsavgift 2018

Vid föreningsmötet 29 november 2017 beslutades att medlemsavgiften för 2018 skall vara 100 kronor. Du kan betala via internetbank till PG 4356468-1. Skriv medlemsavgift 2018 som meddelandetext. Ange även namn på alla medlemmar som du betalar för. Betala helst före 1 mars så blir kassören glad.

Jubileumsskrift

Från täta snår till blommande äng är titeln på föreningens nya bok som var klar till årsmötet 21 mars.

I boken berättar vi om hur vi lyckats förvandla ofta ganska igenvuxna marker till vackert blommande ängar. Även föreningens övriga verksamhet presenteras – utflykter med bil och buss, studiecirklar och andra kurser, slåttergillen, utställningar m.m. Boken är rikt illustrerad med foton i färg. Alla medlemmar som deltar i någon föreningsaktivitet kommer att få ett exemplar av boken. Fler exemplar kan man köpa till ett förmånligt medlemspris.

Utskick

På denna sida finns pdf-filer motsvarande föreningsutskicken tillgängliga. Om du prenumererar på våra nyhetsbrev får du veta när nya dokument finns på plats.

Du som nöjer dig med att få föreningsinformationen elektroniskt kan avbeställa pappersutskicken. Anmäl dig i så fall till nyhetsbrevet genom att ange e-postadress i rutan intill och avbeställ pappersutskicken via kontaktformuläret på sidan "Kontakta oss".

Utskicksfiler

vardagsrojningar-hosten-2018.pdf

program-hosten-2018.pdf

slattergille-gossbydal-2018-utskick-inbjudan.pdf

Diverse information Våren 2018.pdf

Program Våren 2018.pdf

Vardagsröjningar Våren 2018.pdf