Björsjöås – en gård i Vättlefjäll

Detta område ligger i Vättlefjäll, strax norr om Bergums kyrka, och beskrivs i boken Blommande Kulturmarker. Här har Föreningen för Kulturmark haft slåttergille under många år.

Björsjöås är en av flera ensamgårdar i Vättlefjäll, med anor kanske redan från 1200-talet, men helt säkert från 1500-talets början. Fram till slutet av 1800-talet låg gården uppe på åsen, sedan byggdes nya byggnader vid foten av åsen. Gården var nästan helt byggd i sten, endast boningshuset och taken på övriga byggnader var i trä varför det fortfarande finns mycket att se uppe på åsen. Arkeologer och andra forskare har gjort omfattande undersökningar av lämningarna, därför är mycket känt om gården.

Det finns flera stigar upp till ruinerna på åsen. Intill grusvägen som leder in till gården står två tavlor där stigarna börjar. Den rödmarkerade stigen är beskriven i boken Blommande Kulturmarker. Längs den finns skyltar som beskriver de olika lämningarna.