Kung Björns grav

 Hällkistan kung Björns grav ligger i Torsby i sydvästra delen av Kungälvs kommun. En tur dit i månaden maj när gullvivorna blommar kan verkligen rekommenderas. Även senare under sommaren är blomsterprakten riklig som man kan läsa om i boken Blommande Kulturmarker.

Från busshållplatsen Glöskär Östergård går man ett 50-tal meter tillbaka i rikting mot Torsby kyrka och tar vägen åt vänster upp förbi ett par villor på vägens högra sida. Vid det tredje huset, vid backens krön går man till vänster om huset och fortsätter rakt fram på en gammal markväg. Markvägen passerar en igenvuxen åker på höger sida. I denna åker har man funnit slagen flinta och några små flintredskap. De första fynden gjordes redan 1916. En grupp fångstmänniskor hade troligen sin lägerplats här för cirka 7000 år sedan.

Markvägen leder fram till en glänta med glesa björkar, omgiven av skogbevuxna höjder. I denna glänta ligger kung Björns grav, en hällkista, dvs. en cirka 4000 år gammal grav från slutet av stenåldern. Detta kan vi läsa på en skylt intill graven och där finns också teckningar på sådana föremål, som man kan finna i hällkistor – fint bearbetade dolkar och små pilspetsar av flinta, skifferhängen och bärnstenspärlor. Denna hällkista är inte utgrävd och man har inte gjort några fynd i den.