Program

Verksamhet

Vi har två föreningsmöten varje år, årsmöte i mars och höstmöte i november. Vid båda mötena har vi något föredrag. Oftast bjuder vi någon att tala om ett ämne som ligger nära vårt arbete och våra intressen, bland annat arkeologi, fornminnesvård och naturvård.

Vårt fältarbete börjar i mars med röjningar och fagningar då vi tar bort sly, en del träd och räfsar bort höstlöv från ängsmarkerna.

Under sommaren inventerar vi floran på våra ängar för att se vilken effekt fagning och slåtter har. Naturligtvis håller vi ögonen öppna även för insekter och svampar.

I mitten av augusti har vi slåttergille, det vill säga slåtter med efterföljande fest. Sedan har vi slåtter och röjning på våra områden fram till slutet av oktober.

Vi gör också två utflykter om året, antingen med egna bilar eller med buss.

Program för 2018.

april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober och november

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober, november

Programmen för 2013 - 2017 finns här