Program

Verksamhet

Vi har två föreningsmöten varje år, årsmöte i mars och höstmöte i november. Vid båda mötena har vi något föredrag. Oftast bjuder vi någon att tala om ett ämne som ligger nära vårt arbete och våra intressen, bland annat arkeologi, fornminnesvård och naturvård.

Vårt fältarbete börjar i mars med röjningar och fagningar då vi tar bort sly, en del träd och räfsar bort höstlöv från ängsmarkerna. För fältarbete: Klä dig praktiskt och oömt! Ta med matsäck för två raster och ev. regnplagg och extra tröja. Föreningen har redskap som sekatörer, busksaxar, räfsor m.m. så du behöver inte ha med något sådant. Har du några frågor angående programmet eller vill ha hjälp med transport kan du ringa Stina Andersson tel 0702-91 23 49.

Under sommaren inventerar vi floran på våra ängar för att se vilken effekt fagning och slåtter har. Naturligtvis håller vi ögonen öppna även för insekter och svampar.

I mitten av augusti har vi slåttergille, det vill säga slåtter med efterföljande fest. Sedan har vi slåtter och röjning på våra områden fram till slutet av oktober.

Vi gör också två utflykter om året, antingen med egna bilar eller med buss.

Program för 2020.

april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober och november

Mars

April

Maj

Juni

  • Onsdag 10 juni kl 18.00 SLÅTTER/RÖJNING på stenåldersboplatsen Skaret vid Tumledalen i Torslanda
    Vägvisning till Skaret.

Programmen för 2013 - 2019 finns här