Relsbo kvarn

Detta område ligger i Vättlefjäll och nås från Mollsjövägen mellan Bergum och Nödinge. Området beskrivs i boken Blommande Kulturmarker.

För trehundra år sedan hade många gårdar i Vättlefjäll sin egen kvarn. Senare tiders vattenkvarnar låg oftast vid ganska stora vattendrag. Gårdskvarnarna däremot kunde ligga vid små vattendrag med ganska liten nivåskillnad. I bäcken från Relsbo damm har funnits både en lite större hjulkvarn och flera mindre skvaltkvarnar. Vi i föreningen för kulturmark röjer ett ganska stort område där man kan se dels ruinen efter hjulkvarnen, dels en tydlig grund till en skvaltkvarn alldeles invid bäcken. Där finns också flera flathällsbroar över bäcken och  rester efter ytterligare en byggnad. Mitt i det öppna området, nära rester av en jordkällare, finns en skylt som berättar lite om vad som är känt om mjölnarna. Genom området passerar en led som utgår från OK Alehofs klubbstuga, Dammekärr. Ett besök vid kvarnruinerna kan därför lätt kombineras med en skön långpromenad i skogen.