Stigen på Skändlaberget

Detta område beskrivs i boken Blommande Kulturmarker.

Nästan mitt på Hisingen, på gränsen mellan Tuve och Säve, ligger Skändlaberget. Idag sticker det upp som en ö ur omgivande lerslätter. Under lång tid var det verkligen en ö i ett forntida hav. Berget och dess resurser har utnyttjats på olika sätt under tusentals år.

Över Skändlaberget går en sju kilometer lång stig, som är uppdelad i tre slingor. Längs stigen står ett 40-tal skyltar, som berättar om geologi, växter och djur, om de förhistoriska människornas boplatser och gravar, om bönder, torpare och hantverkare. 

En vandring över berget kan göras längre eller kortare. Man kan välja bara en slinga eller följa hela stigen runt. Det går också att kombinera olika slingor och göra sin egen variant. Vill man studera 1800-talets gårdar och torp väljer man den östra slingan, som delvis går i bebyggelsen på asfalterade vägar. Här passerar man också en skalgrusbank med intressanta kalkgynnade växter som brudbröd, getväppling, stor fetknopp och vildlin. Vill man i stället vandra i naturen väljer man den mellersta eller västra slingan, där man kan få se många fornlämningar. Här har man funnit cirka 10000 år gamla spår från tidig stenålder och något yngre stenåldersboplatser. Här finns bronsåldersrösen och olika lämnningar från järnåldern. Stigarna utgår från parkeringsplatsen strax bortom Skändla by, se vägbeskrivning nedan. Här finns bord och bänkar och en informationstavla.

 

Vägbeskrivning:

Med bil: Kör Tuvevägen norrut från Vågmästareplatsen, sväng vänster mot Stora Holm/Tuve kyrka i en rondell, kör Tuveliden upp till Tuve Kyrkväg, sväng höger och kör förbi Holmvägen till Skändla by. Vid busshållplatsen Skändla Södra kör till vänster på Skändlavägen och genast åter vänster på Skändla Sörgårdsväg. Kör vidare mellan några gårdar fram till entrén med parkeringsplats och informationstavla. GPS RT 90: 6412473, 1269396.

Med buss: Ta buss 37 från Hjalmar Brantingsplatsen till hållplatsen Skändla Södra vid Tuve Kyrkväg. Gå in på Skändlavägen vid museigården vid västra slingan. För att komma till entrén och parkeringsplasten följ vägbeskrivning ovan!