Program för tidigare år

På denna sida sparar vi tidigare års program. Här är länk till sidan med vägvisningar till våra områden.

Program för 2019.

april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober och november

Mars

April

Maj

Juni

 • Onsdag kväll 12 juni kl 18.00 FAGNING/RÖJNING på stenåldersboplatsen Skaret vid Tumledalen i Torslanda
  Vägvisning till Skaret.

Juli

Augusti

September

Oktober, november

Program för 2018.

april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober och november

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober, november

Program för 2017.

april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober och november

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober, november

Program för 2016.

april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober och november

 • Onsdag 9 mars kl 19.00 ÅRSMÖTE i Rambergskyrkan, Övre Hallegatan 27, på Hisingen. Dagordningen framgår av kallelsen som kan laddas ner via sidan Aktuellt.
  Efter mötet blir det föredrag med rubriken "Biodling igår och idag – en levande kulturhistoria" av Ingvar Karlsson, själv engagerad biodlare. Biodling har varit viktig i Sverige ända sedan vikingatiden, då man använde honung till mjödtillverkning. Under medeltiden blev vaxet viktigt som råvara till vaxljusen i kyrkan. Honung som sötningsmedel har använts under lång. Biet är ett annorlunda husdjur som ger oss en ren naturprodukt att njuta av. Att handskas med bin är en viktig och fascinerande kunskap – som biodlare blir man aldrig fullärd.
  Kvällen avslutas med kaffeservering, lotteri och trevlig samvaro.
  Välkommen! Ta gärna med intresserade vänner och bekanta!
  Vägvisning till Rambergskyrkan.
  Rambergskyrkan på kartan
 • Tisdag 22 mars kl 10.00 SLÅTTER/RÖJNING på gravfältet Ambros kulle vid Kvisljungeby i Björlanda
  Vägvisning till Ambros kulle.
 • Onsdag 30 mars kl 10.00 FAGNING/RÖJNING på gravfältet vid Brunstorp i Säve.
  Vägvisning till Brunstorp.

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober, november

Program för 2015.

april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober och november

 • Onsdag 11 mars kl 19.00 ÅRSMÖTE i Rambergskyrkan, Övre Hallegatan 27, på Hisingen. Dagordningen framgår av kallelsen som kan laddas ner via sidan Aktuellt.
  Efter mötet blir det föredrag om Natur- och kulturpärlor i Svartedalen av Kåre Ström, som sedan 30 år tillbaka varit engagerad i Svartedalen och Svartedalens naturreservat, det stora skogsområdet norr om Kungälv. Kåre var den som tog initiativet till att bilda Föreningen Rädda Svartedalens Vildmark 1996 och har varit dess ordförande sedan starten. Föreningen värnar om den gamla artrika skogen, faunan och floran, de små torpen och hur människorna levde och försörjde sig där förr i tiden. Han är också med och färdigställer en guidebok över Svartedalen.
  Kvällen avslutas med kaffeservering, lotteri och trevlig samvaro.
  Välkommen! Ta gärna med intresserade vänner och bekanta!
  Vägvisning till Rambergskyrkan.
  Rambergskyrkan på kartan
 • Måndag 23 mars kl 10.00 FAGNING/RÖJNING på boplatser vid Stigen i Bronsålderssundet i Björlanda
  Vägvisning till Bronsålderssundet.
 • Lördag 28 mars kl 10.00 RÖJNING på gravfältet Ambros kulle vid Kvisljungeby i Björlanda
  Vägvisning till Ambros kulle.
 • Måndag 30 mars kl 10.00 FAGNING/RÖJNING på gravfältet vid Brunstorp i Säve.
  Vägvisning till Brunstorp.

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

 • Måndag 3 aug. kl 17.30 Florainventering Bronsålderssundet
  Vägvisning till Bronsålderssundet.
 • Måndag 10 aug. kl 17.30 Florainventering Gossbydal
  Vägvisning till Gossbydal.
 • Torsdag 13 aug. kl 17.30 Florainventering Brunstorp
  Vägvisning till Brunstorp.
 • Lördag 15 aug. kl 10.00 Slåtter/röjning Bronsålderssundet
  Vägvisning till Bronsålderssundet.
 • Måndag 17 aug. kl 17.30 Florainventering Gabriels lycka och Skaret
  Vägvisning till Gabriels lycka.
 • Onsdag 19 augusti kl 18.00 Slåtter/röjning vid bebyggelsespår i Tolered i Angered
  Vägvisning till Tolered.
 • Lördag 22 aug. kl 10.00 - 15.00 Slåttergille Gossbydal
  Liksom de senaste åren kommer vi även i år att ha slåttergille i Gossbydal i Torslanda, ett av föreningens slåtterområden sedan många år. Föreningen kommer att servera kaffe, saft, bullar, kakor samt äggost med sylt, allt till självkostnadspris. Vill du ha smörgås eller annat att äta får du ta med detta själv. Gossbydal är känd som en av Göteborgstraktens mest fyndrika och intressanta stenålders-boplatser. Eftersom det finns snäckskal i marken finns här också en rik och intressant, delvis kalkgynnad flora. Här växer t.ex. orkidén jungfru Marie nycklar. Gossbydal är ett av de områden där föreningens medlemmar inventerar floran, i år för tionde gången. Under dagen kommer vi att berätta om den gamla stenåldersboplatsen och dagens flora i området samt visa en liten miniutställning om boplatsen och växterna här. Du behöver inte kunna slå med lie. Alla som vill får pröva på. Föreningen har flera liar och räfsor, men har du egna redskap så ta med dem. Ta också gärna med familj och vänner! Kom och hjälp till eller kom bara och se vad vi gör! Alla är välkomna!

  OBS! Vi kommer också att sälja boken Blommande kulturmarker, där bland annat Gossbydal presenteras.

  Det är bra om du anmäler att du tänker komma. Skicka ett e-brev till föreningen senast måndag 17 augusti så att vi vet ungefär hur många deltagare det blir. Du är givetvis lika välkommen även om du inte är föranmäld.
  Vägvisning till Gossbydal.

 • Onsdag 26 augusti kl 18.00 Slåtter/röjning på gravfältet vid Tången i Tuve
  Vägvisning till Tången i Tuve.
 • Lördag 29 augusti kl 10.00 Slåtter/röjning på stenåldersboplatsen Gabriels lycka i Torslanda
  Vägvisning till Gabriels lycka.
 • Måndag 31 augusti kl 10.00 Slåtter/röjning på gravfältet vid Brunstorp i Säve
  Vägvisning till Brunstorp.

September

 • Lördag 12 september kl 10.00 Slåtter/röjning på stenåldersboplatsen Skaret vid Tumledalen i Torslanda
  Vägvisning till Skaret.
 • Onsdag 16 september kl 10.00 Slåtter/röjning på boplatser vid Stigen i Bronsålderssundet i Björlanda
  Vägvisning till Bronsålderssundet.
 • Lördag 19 september kl 10.00 Höstutflykt
  I höst går utflykten till Kungälvsområdet, där vi skall utforska de gamla gränstrakterna mellan Norge, Sverige och Danmark med hjälp av arkeolog Kristina Bengtsson, som i sin forskning ägnar sig åt vad som hände i dessa trakter under vikingatid och tidig medeltid. Här ägde t.ex. många viktiga kungamöten rum.
  Vi startar vid Marberget från vars topp man kan se miltals uppströms och nedströms Göta älv. Här börjar också berättelsen om varför Kungahälla, Ragnhildsholmen och Bohus var och förblev en nordisk knutpunkt i flera århundraden. Från Marberget går turen vidare till Ytterby, Kungahälla, Bohus och avslutas på Ragnhildsholmen.
  Glöm inte att ta med matsäck!

  Samling: Kl 10.00 på P-platsen vid Mariebergs naturreservat, ca 2 mil och ca 45 minuters bilresa från Göteborg. Vägvisning till samlingsplatsen Mariebergs naturreservat.

 • Måndag 21 september kl 10.00 Slåtter/röjning på gravfältet Prästegårdshög vid Tuve kyrka
  Vägvisning till Prästegårdshög.
 • Lördag 26 september kl 10.00 Slåtter/röjning på den gamla försvarsvallen vid Ellesbo i Rödbo
  Vägvisning till Ellesbo.
 • Måndag 28 september kl 10.00 Slåtter/röjning på gravfältet vid Brunstorp i Säve
  Vägvisning till Brunstorp.

Oktober, november

Program för 2014.

april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober och november

 • Onsdag 19 mars kl 19.00 ÅRSMÖTE i Rambergskyrkan, Övre Hallegatan 27, på Hisingen
  Vägvisning till Rambergskyrkan.
  Efter mötet blir det föredrag om "Ängen – vacker och arbetskrävande men generös" av Lennart Gustafson, biolog vid Park- och naturförvaltningen i Göteborg. Han kommer att berätta om ängens kretslopp och successioner i tid och innehåll, om arbetet, redskapen och historien och givetvis också om ekologin, miljöerna och arterna. Exemplen kommer främst från egna skogsgården Mosserud i södra Värmland, men också lite från Göteborgstrakten. Lennart har nästan 25 års praktisk och teoretisk erfarenhet från arbetet med ängar, och flera av oss känner honom som en inspirerande ledare vid vår Ängskurs och vår Fjärilskurs.
  Kvällen avslutas med kaffeservering, lotteri och trevlig samvaro.
  Välkommen! Ta gärna med intresserade vänner och bekanta!
 • Måndag 24 mars kl 10.00 FAGNING/RÖJNING på boplatser vid Stigen i Bronsålderssundet i Björlanda.
  Vägvisning till Bronsålderssundet.
 • Lördag 29 mars kl 10.00 RÖJNING på gravfältet Ambros kulle vid Kvisljungeby i Björlanda
  Vägvisning till Ambros kulle.
 • Måndag 31 mars kl 10.00 FAGNING/RÖJNING på gravfältet vid Brunstorp i Säve
  Vägvisning till Brunstorp.

April

Maj

 • Lördag 10 maj kl 10.00 FAGNING/RÖJNING på boplatser vid Stigen i Bronsålderssundet i Björlanda
  Vägvisning till Bronsålderssundet.
 • Onsdag 14 maj kl 18.00 FAGNING/ RÖJNING vid bebyggelsespår i Tolered i Angered
  Vägvisning till Tolered.
 • Måndag 19 maj kl 10.00 FAGNING/RÖJNING på gravfältet vid Brunstorp i Säve
  Vägvisning till Brunstorp.
 • Lördag 24 maj kl 10.00 FAGNING/RÖJNING på stenåldersboplatsen Gabriels lycka i Torslanda
  Vägvisning till Gabriels lycka.
 • Måndag 26 maj kl 10.00 FAGNING/RÖJNING på boplatser vid Stigen i Bronsålderssundet i Björlanda
  Vägvisning till Bronsålderssundet.
 • Lördag 31 maj kl 11.00 VÅRUTFLYKT till Jällby i Västergötland .
  I år far vi österut till Jällby, en liten socken söder om Herrljunga. Här beser vi den fina träkyrkan med anor från tidig medeltid, besöker den lilla gråa hembygdsstugan och gör en vandring längs den markerade fornstigen. Här passerar vi stora stenrösen, gravfält med högar, stensättningar och domarringar -- gravar från brons- och järnålder -- samt en hällkista från yngre stenåldern. Vi går längs åkrar, genom skog och över vackra ekbackar. Stigen är ca 3 km lång och går delvis i backig terräng. Tag med egen matsäck.
  Vi samlas vid Jällby kyrka kl 11.00, ca 8,5 mil och ca 1,5 timmes bilresa från Göteborg.
  Vägvisning till Jällby kyrka.
  Anmälan senast 24 maj. Du kan anmäla dig via e-post till föreningen. Uppge ditt namn och telefonnummer, antal personer samt om du behöver åka med någon annan eller om du har plats över i bilen och kan ta med någon/några.
  Eventuella frågor besvaras av Stina 031-55 10 24, under resan 0702 91 23 49.

Juni

Juli

Augusti

 • Torsdag 7 aug kl 17.30 FLORAINVENTERING på stenåldersboplatsen Gossbydal i Torslanda
  Vägvisning till Gossbydal.
 • Måndag 11 aug kl 17.30 FLORAINVENTERING på boplatser vid Stigen i Bronsålderssundet i Björlanda
  Vägvisning till Bronsålderssundet.
 • Onsdag 13 augusti kl 18.00 SLÅTTER och RÖJNING vid bebyggelsespår i Tolered i Angered
  Vägvisning till Tolered.
 • Lördag 16 augusti kl 10.00 SLÅTTER och RÖJNING på boplatser vid Stigen i Bronsålderssundet i Björlanda
  Vägvisning till Bronsålderssundet.
 • Måndag 18 aug kl 17.30 FLORAINVENTERING på gravfältet vid Brunstorp i Säve
  Vägvisning till Brunstorp.
 • Onsdag 20 augusti kl 18.00 SLÅTTER och RÖJNING på gravfältet vid Tången i Tuve
  Vägvisning till Tången.
 • Måndag 25 augusti kl 10.00 SLÅTTER på gravfältet vid Brunstorp i Säve
  Vägvisning till Brunstorp.
 • Torsdag 28 aug kl 17.30 FLORAINVENTERING på stenåldersboplatserna Gabriels lycka och Skaret vid Tumledalen i Torslanda
  Vägvisning till Skaret.
 • Lördag 30 augusti kl 10.00 - 15.00 SLÅTTERGILLE på stenåldersboplatsen i Gossbydal.
  Liksom de senaste åren kommer vi även i år att ha slåttergille i Gossbydal i Torslanda, ett av föreningens slåtterområden sedan många år.
  Föreningen kommer att servera kaffe, saft, bullar, kakor samt äggost med sylt, allt till självkostnadspris. Vill du ha smörgås eller annat att äta får du ta med detta själv.
  Gossbydal är känd som en av Göteborgstraktens mest fyndrika och intressanta stenålders-boplatser. Eftersom det finns snäckskal i marken finns här också en rik och intressant, delvis kalkgynnad flora. Här växer t.ex. orkidén jungfru Marie nycklar. Gossbydal är ett av de områden där föreningens medlemmar inventerar floran, i år för nionde gången.
  Under dagen kommer vi att berätta om den gamla stenåldersboplatsen och dagens flora i området samt visa en liten miniutställning om boplatsen och växterna här.
  Du behöver inte kunna slå med lie. Alla som vill får pröva på. Föreningen har flera liar och räfsor, men har du egna redskap så ta med dem. Ta också gärna med familj och vänner!
  Kom och hjälp till eller kom bara och se vad vi gör! Alla är välkomna!
  OBS! Boken Blommande kulturmarker finns att köpa för 120 kr, medlemspris 75 kr.
  För att veta hur många som kommer vill vi gärna ha din anmälan senast måndag 25 augusti. Du kan anmäla dig via e-post till föreningen.
  Vägvisning till Gossbydal.

September

 • Onsdag 3 september kl 10.00 SLÅTTER på boplatser vid Stigen i Bronsålderssundet i Björlanda
  Vägvisning till Bronsålderssundet.
 • Lördag 6 september kl 10.00 SLÅTTER och RÖJNING på stenåldersboplatsen Gabriels lycka i Torslanda
  Vägvisning till Gabriels lycka.
 • Torsdag 11 september kl 10.00 SLÅTTER och RÖJNING på stenåldersboplatsen Skaret vid Tumledalen i Torslanda
  Vägvisning till Skaret.
 • Höstutflykt till Tjörn söndag 14 september

  Vi åker med egna bilar och besöker först Hembygdsmuseet i Bräcke. Här får vi en visning av den gamla gården och de andra små husen. Vi far vidare västerut och stannar till vid Pilane, ett vackert beläget järnåldersgravfält med ett 80-tal gravar av olika slag. Den som vill njuta av en milsvid utsikt över land och hav går upp på berget intill. Vi avslutar turen vid Linneviken intill Kyrkesund, där vi gör en kort promenad över skalbanken ner till stranden. Kanske upptäcker vi några intressanta växter förutom de imponerande kungsljusen. Glöm inte att ta med egen matsäck!

  Vi samlas vid Hembygdsmuseet i Bräcke kl 11.00, ca 6 mil och ca 1 timmes bilresa från Göteborg.
  Vägvisning till Bräcke Hembygdsmuseum.
  Anmälan senast lördag 6 september. Du kan anmäla dig via e-post till föreningen. Uppge ditt namn och telefonnummer, antal personer samt om du behöver åka med någon annan eller om du har plats över i bilen och kan ta med någon/några.
  Eventuella frågor besvaras av Stina 031-55 10 24, under resan 0702 91 23 49.

 • Onsdag 17 september kl 10.00 SLÅTTER på gravfältet Prästegårdshög vid Tuve kyrka
  Vägvisning till Prästegårdshög.
 • Lördag 20 september kl 10.00 SLÅTTER och RÖJNING vid hällkistan Kung Björns grav i Torsby
  Vägvisning till Kung Björns grav.
 • Måndag 22 september kl 10.00 SLÅTTER på gravfältet vid Brunstorp i Säve (område 2–3)
  Vägvisning till Brunstorp.
 • Lördag 27 september kl 10.00 SLÅTTER och RÖJNING på stenåldersboplatsen Skaret vid Tumledalen i Torslanda
  Vägvisning till Skaret.

Oktober, november

 • Onsdag 1 oktober kl 10.00 SLÅTTER och RÖJNING vid Stigen i Bronsålderssundet i Björlanda
  Vägvisning till Bronsålderssundet.
 • Lördag 4 oktober kl 10.00 SLÅTTER och RÖJNING på gravfältet Ambros kulle vid Kvisljungeby i Björlanda
  Vägvisning till Ambros kulle.
 • Torsdag 9 oktober kl 10.00 RÖJNING och SLÅTTER på stenåldersboplatsen Gabriels lycka i Torslanda
  Vägvisning till Gabriels lycka.
 • Onsdag 15 oktober kl 10.00 RÖJNING och SLÅTTER på den gamla försvarsvallen vid Ellesbo i Rödbo
  Vägvisning till Ellesbo.
 • Lördag 18 oktober kl 10.00 RÖJNING på nordsluttningen av Ambros kulle vid Kvisljungeby i Björlanda
  Vägvisning till nordsluttningen av Ambros kulle.
 • Onsdag 12 november kl 19.00 HÖSTMÖTE med FÖREDRAG Plats: Rambergskyrkan, Övre Hallegatan 27 på Hisingen.

  Kort föreningsmöte, då vi bl.a. skall besluta om årsavgiften för 2015. Efter detta följer ett föredrag:

  Gamlestaden – om de senaste undersökningarna i Nya Lödöse

  Kristina Carlsson – medeltidsarkeolog med mångårig erfarenhet från utgrävningar i Västsveriges medeltidsstäder kommer och berättar om de spännande undersökningarna i Gamlestaden. Hittills har 10 tomter med hus, bodar, avfalls-gropar och hägnader grävts fram liksom delar av stadens kyrka och drygt 700 gravar. Mängder av föremål har tagits tillvara. Nu pågår ett febrilt arbete med att tolka och beskriva hur livet kunde vara i den gamla staden, som låg här vid Säveån mellan åren 1473 och 1624.

  Föreningens bok Blommande kulturmarker med 14 utflyktsmål i Göteborgs- trakten finns att köpa i samband med föreningsmötet. Som medlem kan du köpa den för endast 75 kronor styck – en lämplig julklapp till släkt och vänner!

  Mötet avslutas med kaffe, lotteri och trivsam samvaro.

  VÄLKOMMEN!

  Vägvisning till Rambergskyrkan.

  Rambergskyrkan på kartan

2013

Lördag 23 mars kl 10.00 RÖJNING på stenåldersboplatsen Gossbydal i Torslanda

Tisdag 26 mars kl 10.00 RÖJNING och FAGNING på boplatserna vid Stigen i Bronsålderssundet i Björlanda

Tisdag 26 mars kl 19.00, Rambergskyrkan ÅRSMÖTE med FÖREDRAG: Ulrika Palme, biolog, verksam vid Institutionen för energi och miljö på Chalmers, som kommer att berätta om Kultur, natur och miljö i lågskottskogen med bland annat exempel från Hörjels skottskogsäng i Skåne. Efter föredraget serveras som vanligt kaffe med dopp till självkostnadspris.

Torsdag 4 april kl 10.00 RÖJNING och FAGNING på gravfältet vid Brunstorpi Säve

Lördag 6 april kl 10.00 RÖJNING på YtterRestad-gravfältet i Hålta

Lördag 13 april kl 10.00 RÖJNING och FAGNING vid hällkistan Kung Björns grav i Torsby

Torsdag 18 april kl 10.00 RÖJNING och FAGNINGpå stenåldersboplatsen Gossbydal i Torslanda

Tisdag 23 april kl 10.00 RÖJNING och FAGNING på stenåldersboplatsen Gabriels lycka i Torslanda

Lördag 27 april kl 10.00 RÖJNING, FAGNING och TILLSYN av Stigen i Bronsålderssundet i Björlanda

Torsdag 2 maj kl 10.00 RÖJNING på stenåldersboplatsen Skaret vid Tumledalen i Torslanda

Tisdag 7 maj kl 10.00 RÖJNING och FAGNING på gravfältet vid Brunstorp i Säve

Onsdag 15 maj kl 18.00 RÖJNING på gravfältet vid Tången i Tuve

Onsdag 22 maj kl 18.00 RÖJNING av bebyggelsespår vid Tolered i Angered

Tisdag 28 maj kl 10.00 RÖJNING och FAGNING på boplatserna vid Stigen i Bronsålderssundet i Björlanda

Lördag 1 juni kl 10.00 RÖJNING på stenåldersboplatsen Gabriels lycka i Torslanda

Måndag 3 juni kl 18.00 FLORAINVENTERING på stenåldersboplatsen Gossbydal i Torslanda

Tisdag 4 juni kl 10.00 RÖJNING på den gamla försvarsvallen vid Ellesbo i Rödbo

Måndag 10 juni kl 18.00 FLORAINVENTERING på boplatserna vid Stigen i Bronsålderssundet i Björlanda

Onsdag 12 juni kl 18.00 RÖJNING på stenåldersboplatsen Skaret vid Tumledalen i Torslanda

Tisdag 25 juni kl 18.00 FLORAINVENTERING på gravfältet vid Brunstorp i Säve

Torsdag 27 juni kl 18.00 FLORAINVENTERING på stenåldersboplatserna Gabriels lycka och Skaret

Måndag 8 juli kl 18.00 FLORAINVENTERING på stenåldersboplatsen Gossbydal i Torslanda

Onsdag 10 juli kl 18.00 FLORAINVENTERING på boplatserna vid Stigen i Bronsålderssundet i Björlanda

Måndag 15 juli kl 18.00 FLORAINVENTERING på gravfältet vid Brunstorp i Säve

Torsdag 18 juli kl 18.00 FLORAINVENTERING på stenåldersboplatserna Gabriels lycka och Skaret

Måndag 5 aug. kl 17.30 FLORAINVENTERING på stenåldersboplatsen Gossbydal i Torslanda

Torsdag 8 aug. kl 17.30 FLORAINVENTERING på boplatserna vid Stigen i Bronsålderssundet i Björlanda

Måndag 12 aug. kl 17.30 FLORAINVENTERING på gravfältet vid Brunstorp i Säve

Onsdag 14 aug. kl 17.30 FLORAINVENTERING på stenåldersboplatserna Gabriels lycka och Skaret

Lördag 17 augusti kl 10–15 Slåttergille i Gossbydal

Onsdag 21 augusti kl 18.00 SLÅTTER och RÖJNINGvid bebyggelsespår iTolered i Angered

Lördag 24 augusti kl 10.00 SLÅTTER och RÖJNINGpå stenåldersboplatsen Gabriels lycka i Torslanda

Måndag 26 augusti kl 10.00 SLÅTTER på boplatser vid Stigen i Bronsålderssundet i Björlanda

Onsdag 28 augusti kl 18.00 SLÅTTER och RÖJNING på gravfältet vid Tången i Tuve

Måndag 2 september kl 10.00 SLÅTTER på gravfältet (område 1) vid Brunstorp i Säve

Lördag 7 september kl 10.00 SLÅTTER och RÖJNING vid hällkistan Kung Björns grav i Torsby

Tisdag 10 september kl 10.00 SLÅTTER på gravfältet (område 2–3) vid Brunstorp i Säve

Onsdag 18 september kl 10.00 SLÅTTER på gravfältet Prästegårdshög vid Tuve kyrka

Lördag 21 september kl 10.00 SLÅTTER och RÖJNING på stenåldersboplatsen Skaret vid Tumledalen i Torslanda

Måndag 23 september kl 10.00 SLÅTTER och RÖJNINGpå den gamla försvarsvallen vid Ellesbo i Rödbo

Söndag 29 september kl 11.00 UTFLYKT till Risveden under ledning av Pelle Dahlberg.
Vi kommer att besöka "den glömda" byn Värhuvud däe vi får se torpruiner, jordkällare, igenvuxen ängsmark m.m. 3 km vandring i lätt terräng. Grova skor rekommenderas. På återvägen stannar vi till vid Grandalens skola. Ta med matsäck!

Onsdag 2 oktober kl 10.00 SLÅTTER och RÖJNINGvid Stigen i Bronsålderssundet i Björlanda

Lördag 5 oktober kl 10.00 RÖJNING på gravfältet Ambros kulle vid Kvisljungeby i Björlanda

Tisdag 8 oktober kl 10.00 RÖJNING och SLÅTTER på stenåldersboplatsen Gabriels lycka i Torslanda

Måndag 14 oktober kl 10.00 RÖJNING och SLÅTTER på stenåldersboplatsen Skaret vid Tumledalen i Torslanda

Lördag 19 oktober kl 10.00 RÖJNING på nordsluttningen av Ambros kulle vid Kvisljungeby i Björlanda

Onsdag 20 november kl 19.00. HÖSTMÖTE med FÖREDRAG: Biologisk mångfald – hot och möjligheter
Stefan Edman – biolog, författare och miljödebattör – kommer och berättar om sin syn på igenväxning, hotade arter, dagens odlingslandskap och det moderna skogsbruket, betestryck och kaprifolkött, miljö- och energifrågor m.m. Plats: Rambergskyrkan, Övre Hallegatan 27 på Hisingen.