Vägbeskrivningar

På denna sida finns vägbeskrivningar till våra områden och till Rambergskyrkan där vi har våra års- och höstmöten.
Åter till programtablån
Åter till äldre program 

Vägbeskrivning till Ambros kulle

Med bil: Från Vågmästareplatsen kör man Gustaf Dahléngatan norrut, svänger vänster i en rondell och följer Björlandavägen till rondellen vid Skra Bro. Tag Kongahällavägen åt vänster, kör förbi Zenith-gården och avtagsvägen Gamla Lillebyvägen och fortsätt ytterligare drygt 300 m. Här finns möjlighet att parkera till vänster utanför staketet vid en bilverkstad. Här samlas vi. Kommer du senare följ gångbanan tillbaka norrut, gå över vägen och genom en öppning i staketet. Gravfältet ligger på höjden snett fram till vänster.
Med buss: Ta Svart Express från Centralstationen till hållplatsen Skräddaregården, gå något tillbaka och över vägen till samlingsplatsen. Kommer du senare se ovan! Koordinater till samlingsplats från Eniro

P-plats samt Ambros kulle på kartan

Åter till programtablån

Vägbeskrivning till nordsluttningen av Ambros kulle

Med bil:  Från Vågmästareplatsen kör man Gustaf Dahléngatan norrut, svänger vänster i en rondell och följer Björlandavägen till rondellen vid Skra Bro. Tag Kongahällavägen åt vänster, kör förbi Zenith-gården och avtagsvägen Gamla Lillebyvägen och fortsätt ytterligare drygt 300 m. Här finns möjlighet att parkera till vänster utanför staketet vid en bilverkstad. Här samlas vi. Kommer du senare följ gångbanan norrut förbi kullen nordost om samlingsplatsen. Gå över vägen och in genom staketet.
Med buss: Ta Svart Express från Centralstationen till hållplatsen Skräddaregården, gå något tillbaka och över vägen till samlingsplatsen. Kommer du senare se ovan! (Karta 23 och 32 i Gula Sidorna 2014)
P-plats vid Ambros kulle på kartan
Åter till programtablån

Vägbeskrivning till boplatserna vid Bronsålderssundet

Med bil: Från Vågmästareplatsen kör man Gustaf Dalénsgatan norrut, svänger till vänster i en rondell och följer Björlandavägen till rondellen vid Skra Bro. Tag Kongahällavägen åt vänster och sväng in på Gamla Lilleby-vägen åt höger vid Zenithgårdens fotbollsplaner. Efter ca 1 km är du framme vid en P-plats på höger sida, där vi samlas. Kommer du senare följ stigen västerut!
Med buss: Ta Svart Express från Centralstationen till hållplatsen Låssbyvägen, gå Gamla Låssbyvägen västerut och ett litet stycke åt vänster på Gamla Lillebyvägen så är du framme vid P-platsen, där vi samlas. Kommer du senare följ stigen västerut! Koordinater till samlingsplats från Eniro

Gångväg från busshållplats och parkering till Bronsålderssundet

Åter till programtablån

Vägbeskrivning till gravfältet vid Brunstorp

Med bil: Kör via Vågmästareplatsen mot Tuve/Säve norrut, rakt fram vid ljussignalen i korsningen Tuvevägen/Hisingsleden och till höger vid Bärby korsväg. Kör Kongahällavägen fram till Säve f.d. station, där du tar Brunstorps byväg till vänster och sedan Högagårdsvägen till vänster ett 100-tal meter till en liten ljusbeige telebyggnad på höger sida, där man kan parkera. Till höger om byggnaden går en stig upp till gravfältet på höjden intill.
Med buss: Tag nr 35 eller 37 från Hjalmar Brantingsplatsen till hållplatsen Säve Station. Gå Brunstorps byväg upp till Högagårdsvägen. Se ovan för bil! Koordinater till samlingsplats från Eniro

Gångväg från busshållplats och parkering till Brunstorp

Åter till programtablån

Vägbeskrivning till Hembygdsmuseet i Bräcke

Med bil: Kör motorvägen E6 norrut. Sväng av vid Stora Höga-motet, avfart 90, mot Tjörn/Orust/Stenungsund. Följ vägvisning mot Tjörn/Orust, väg 160, och kör över broarna till Tjörn. Vid ljussignalen efter stora bron kör rakt fram mot Orust, väg 160, och rakt fram i rondellen vid Almö Livs. Ca 5 km från ljussignalen sväng vänster mot Kyrkesund och Sundsby säteri. Kör förbi Sundsby och följ vägvisning mot Kyrkesund. Ca 4 km efter avfarten från väg 160 sväng vänster vid skylt mot Hembygdsmuseum 1 km, följ skyltningen och kör fram till P-platsen där vi samlas.
Åter till programtablån

Vägbeskrivning till Djupedals lilla fornborg

Med bil: Kör motorvägen (E6) norrut mot Kungälv, sväng av vid Klarebergsmotet och kör vid första ljussignalen till vänster mot Säve/Torslanda/Hamnar/Rödbo. Fortsätt Norrleden rakt fram vid nästa ljussignal och sväng vid tredje ljussignalen till höger på Friarelyckan mot Gerrebacka. Följ vägen rakt fram genom ett småhusområde och sväng vänster på Lilla Tolsereds Väg mot Tolsereds 4Hgård och kör till P-platsen, där vi samlas. Märkt stig leder västerut till fornborgarna.
Med buss:
Ta Rosa Express mot Klareberg från Nordstan eller Hjalmar Brantingsplatsen via Klareberg till hållplatsen Skimmelvägen. Gå framåt ca 50 meter till Lilla Tolsereds Väg och följ denna till P-platsen. (Karta 19 i Gula sidorna 2014)
P-plats vid Djupedals fornborgar på kartan
Åter till programtablån

Vägbeskrivning till försvarsvallen vid Ellesbo

Med bil: Kör motorvägen (E6) norrut mot Kungälv, sväng av vid Klarebergsmotet och kör vid första ljussignalen till vänster mot Säve/Torslanda/Hamnar/Rödbo och till höger mot Rödbo vid nästa ljussignal. Fortsätt Ellesbovägen norrut ca 4,5 km. Sväng in på Rösbovägen till vänster och kör uppför backen till Svankällevägen, där man svänger vänster vid en milsten. Kör denna väg söderut 400 m. Här går en liten väg in till vänster, där man kan parkera i kanten av vägen. Här samlas vi. Tänk på att inte blockera infarten som leder till en mast!
Med buss: Ta buss 311 från Svingeln eller Klareberg till hållplatsen Rösbo, gå cirka 100 meter tillbaka söderut, gå Rösbovägen uppför backen till Svankällevägen och följ denna åt vänster till samlingsplatsen. Se ovan! Koordinater till samlingsplats från Eniro

Gångväg från busshållplats och parkering till Ellesbo

Åter till programtablån

Vägbeskrivning till stenåldersboplatsen Gabriels lycka

Med bil: Kör Torslandavägen/Öckeröleden mot Öckerö. I första rondellen vid f.d. flygfältet kör rakt fram mot Björlanda/Torslanda Torg. I nästa rondell sväng höger mot Björlanda/Torslanda Torg och kör Kongahällavägen förbi Torslanda Torg och Torslanda kyrka. Sväng till vänster på Domarringsgatan. Strax efter gatan Trollrunan till vänster sväng till höger på Lottkärrsvägen och parkera genast till vänster. Här samlas vi. Kommer du senare fortsätt Lottkärsvägen och gå strax åt vänster på gångväg mot Tumlehed och Sillvik, vidare mot Sillvik över en större bäck i dalen och en liten bäck i skogskanten. Fortsätt vidare uppför backen, förbi en glänta till vänster, över en liten bro och passera delvis uppröjt område efter stormfälld skog. Gå sedan en liten stig in i skogen till vänster, följ bergskanten intill stormfället och sedan en upptrampad stig genom tallskog och över öppna hällmarker. När stigen går ner i en skog gå åt vänster. Nu ser du en glänta bakom en stengärdesgård och du är framme vid Gabriels lycka.
Med buss: Ta X1 från hållplats Centralstationen till ändhållplatsen Hornkamsgatan. Gå ca 150 meter tillbaka och över vägen till Lottkärrsvägen, där vi samlas. Kommer du senare se ovan! Koordinater till samlingsplats från Eniro

Gångväg från busshållplats och parkering till Gabriels lycka

Åter till programtablån

Vägbeskrivning till stenåldersboplatsen Gossbydal

Med bil: Kör Torslandavägen/Öckeröleden ut mot Hjuvik och Öckerö. I första rondellen vid f.d. flygfältet kör mot Öckerö, förbi ICA Maxi, i nästa rondell sväng höger mot Amhult och omedelbart till vänster mot Gossbydal i ytterligare en rondell. Sväng strax åter vänster på Lilla Hjuviksvägen. Kör Gossbydalsvägen åt höger och uppför backen. Efter en skarp vänstersväng kör man åt höger och parkerar på en gräsbevuxen yta.
Med buss: Ta Röd Express från Centralstationen till hållplatsen Gossbydalsvägen, fortsätt framåt till Gossbydalsvägen och gå backen upp. Se ovan för bil! Koordinater till samlingsplats från Eniro

Gångväg från busshållplats till Gossbydal

Åter till programtablån

Vägbeskrivning till fornborgen i Hakered i Rödbo

Med bil (alt. 1): Kör motorvägen E6 norrut mot Kungälv, sväng av vid avfart 85 – Rödbomotet – mot Säve/Torslanda, sväng sedan åter höger mot Säve/Torslanda, rakt fram i en rondell och kör Kongahällavägen vidare ca 1,5 km till en parkeringsplats på höger sida vid hållplatsen Backered, där vi samlas.
Med bil (alt. 2): Väljer man vägen över västra Hisingen kör man till Bärby korsväg, vidare Kongahällavägen förbi Säve station och sedan till höger mot Kungälv och härifrån drygt 6 km till en parkeringsplats på vänster sida strax efter en uppförsbacke vid hållplatsen Backered. Där samlas vi.
Med buss: Ta buss 39 som går mellan Klaraberg och Säve till hållplatsen Backered och gå ca 100 m fram till P-platsen, där vi samlas. Bussen måste förbeställas.

Åter till programtablån

Vägbeskrivning till Hanhals kyrka

Med bil: Kör motorvägen E6 söderut förbi avfart 61 till Kungsbacka och avfart 60 till Särö. Kör av vid nästa avfart, nr 59, mot Kungsbacka S. Här går en väg mot Onsala/Gottskär, men vi kör mot Kungsbacka. Vid första rondellen kör rakt fram. Man passerar sedan på vänster sida ett nybyggt bostadsområde och ett industriområde. Vid den sjätte rondellen är man framme vid gamla E6:an och tar då till höger mot Fjärås. Efter att ha passerat Rolfsån med en vacker stenvalvsbro på höger sida svänger man strax till höger mot Hanhals kyrka och Hunehals borg. Fortsätt Hanhals kyrkväg rakt fram och upp till kyrkan där vi samlas. Sedan far vi gemensamt till Hunehals borg och där får vi vägbeskrivning till den fortsatta färden söderut.

Åter till programtablån

Vägbeskrivning till Hönö hembygdsgård

Med bil: Kör väg 155, Öckeröleden, ut till färjeläget på Lilla Varholmen och ta färjan till Hönö/Öckerö. Överfarten tar ca 10–15 min. Tänk på att det kan vara kö till färjan! I land på Hönö kör till första rondellen och sväng till vänster och kör ca 700 m till ljussignal och sväng där till höger och kör Gårdavägen ca 150 meter till Stoppskylt/Flervägsstopp. Sväng här till höger och kör Rödvägen ca 50 m till P-plats på vänster sida. Här träffas vi. Hembygdsgården ligger strax intill, nära korsningen Gårdavägen/Rödvägen.
Med buss: Till Färjeläget på Lilla Varholmen kan man också komma med buss, nr 24 från Nils Ericson Terminalen eller Röd Express från Centralstationen.

Åter till programtablån

Vägbeskrivning till Jällby kyrka

Med bil:  Kör E20 mot Stockholm förbi Alingsås och ytterligare ca 1 mil. Strax efter Hols kyrka sväng höger mot Annelund och Horla väg 182. Efter ca 5 km sväng ner mot höger, fortfarande väg 182, och kör över Säveån vid Eklanda. Korsa väg 42, vidare rakt fram på väg 182 mot Annelund genom en tät granskog och förbi avtagsväg åt höger mot Asklanda/Ornunga och Vesene. Sväng vänster mot Herrljunga väg 183, kör förbi Grude kyrka och vidare ca 3,5 km till Södra Björke kyrka. Strax därefter sväng vänster mot Jällby. Kör ca 4 km på liten grusväg, över järnväg och förbi vägar mot Smedstorp och Hudene fram till Jällby kyrka.
Åter till programtablån

Vägbeskrivning till hällkistan Kung Björns grav

Med bil (alt. 1): Kör E6 norrut mot Kungälv. Strax efter bron över Nordre älv sväng av vid avfart nr 86 mot Marstrand/Kungälv, väg 168, håll vänster och följ vägvisning mot Marstrand/Ytterby, väg 168. Efter ca 3 km, i en rondell, kör vänster mot Kornhall/Kärna/Centrum (dvs.Ytterby) och fortsätt vidare förbi City Gross, över järnvägen och till Kärna korsväg, en knapp mil från rondellen i Ytterby. Sväng höger mot Tjuvkil/Kovikshamn/Centrum (dvs. Kärna) och nästan genast, i en rondell, åt vänster mot Kovikshamn. Efter ca 500 m sväng åter åt vänster mot Gloseby, passera Torsby kyrka och kör ytterligare ca 2,5 km. En liten parkeringsplats finns på vänster sida av vägen vid hållplatsen Glöskär Östergård, där vi samlas. Kommer du senare gå ett 50-tal meter tillbaka och backen upp till vänster förbi några villor och följ sedan markväg fram till röjningsplatsen.
Med bil (alt. 2): Väljer man vägen över Kornhalls färja kör man till Bärby korsväg, vidare förbi Säve station och rakt fram mot Marstrand/Tjuvkil till Kornhalls färja. Ta färjan över Nordre älv och fortsätt på andra sidan förbi Harestads kyrka, förbi skylt mot Överön och fram till Kärna korsväg, 6,5 km från Kornhall. Sväng vänster, i en rondell, mot Kovikshamn, efter ca 500 m åter åt vänster mot Gloseby, passera Torsby kyrka och kör ytterligare ca 2,5 km. Se vidare ovan alt. 1!
Med buss: Inte möjligt. Se ovan för samåkning.
Åter till programtablån

Vägbeskrivning till färjeläget Orust-Lyr

Kör motorvägen E6 norrut. Sväng av vid Stora Höga-motet, avfart 90, mot Tjörn/Orust/ Stenungsund. Följ vägvisning mot Tjörn/Orust, väg 160, och kör över broarna till Tjörn. Vid ljussignalen efter stora bron kör rakt fram mot Orust, väg 160, och sedan över ytterligare en bro till Orust. Vid Varekil sväng vänster, väg 178 i riktning mot Ellös. Efter 5 km kommer plötsligt en skylt ”Lyr 10 km”. Tag av på den vägen och fortsätt till färjan.

Vägbeskrivning till Mariebergs naturreservat

Med bil: Kör motorvägen E6 norrut och sväng av vid avfart 86 mot Marstrand/Kungälv sedan genast åt höger mot Centrum. Kör rakt fram vid första ljussignalen och rakt fram vid den andra ljussignalen – mot Lilla Edet/Diseröd (Romelandavägen). Kör rakt fram i en rondell och fortsätt rakt fram förbi två avtagsvägar åt höger (Byggmästaregatan och Tvetgatan och sväng nästa åt höger (Trankärrsvägen) mot Trankärr/Skälebräcke. Fortsätt Trankärrsvägen över en tvärgata (Trollhättevägen), vidare förbi en del småhus, över öppna fält och förbi Trankärrsgården. Sedan kör man igenom en liten skog och här passerar Bohusleden. Vid nästa tvärväg (nere i älvdalen) svänger man åt vänster, kör förbi några hus och kommer ut på öppna fält. När man skymtar Mariebergs huvudbyggnad (med stort rött tak) fram till vänster och ett skogklätt berg (Marberget) intill älven till höger är man strax framme vid en naturreservatsskylt och en P-plats till höger. Här träffas vi.

Räkna med ca 2 mil och ca 45 minuter med bil från Göteborg.

Åter till programtablån

Vägbeskrivning till Prästegårdshög

Med bil: Kör via Vågmästareplatsen mot Tuve/Säve norrut, följ Tuvevägen förbi Grimbo och Gårda-Johans anläggningar, bl.a. tennishall, rakt fram i första och andra rondellen och till vänster i den tredje. Kör Tuveliden upp till Tuve Kyrkväg, sväng vänster och stanna mitt för busshållplatsen Bergsgårdsvägen på parkeringen vid kyrkan, där vi samlas.
Med buss: Tag buss 35 eller 37 från Hjalmar Brantingsplatsen till hållplatsen Bergsgårdsvägen mitt för parkeringen vid kyrkan, där vi samlas. Gravfältet ligger på höjden söder om kyrkan. (Karta 20 och 33 i Gula Sidorna 2014)
Åter till programtablån

Vägbeskrivning till Rambergskyrkan Övre Hallegatan 27 på Hisingen

Till Övre Hallegatan kommer man lätt med spårvagn, buss eller bil. Ta t.ex. spårvagn 5, 6, 10 eller 13 och stig av vid Wieselgrensplatsen. Gå över spåren, genom gångtunneln söderut, gå uppför en trappa och fortsätt Virvelvindsgatan åt vänster och sedan Övre Hallegatan åt höger. Med bil kör man från Götaälvbron eller Tingstadstunneln till Wieselgrensplatsen. Sväng vänster mot Rambergsvallen vid ljussignal och rakt fram i nästa ljussignal. Sväng sedan vänster och följ vägvisningen mot Rambergskyrkan. Parkera på kyrkans parkeringsplats vid Övre Hallegatan. Koordinater till samlingsplats från Eniro

Gångväg från kollektivtrafik till Rambergskyrkan

Åter till programtablån

Vägbeskrivning till Relsbo kvarn i Vättlefjäll

Med bil: Kör mot Karlstad, tag av vid Lärjeholm mot Gråbo och kör Gråbovägen en dryg mil österut från Hjällbo. Passera Björsared och avtagsvägen mot Olofstorp. Strax därefter tar man Bergums kyrkväg åt vänster, kör förbi kyrkan och svänger åt höger in på Björsbovägen. Där vägen delar sig – kör rakt fram och följ Mollsjövägen förbi Hållsjön (på vänster sida), genom gården Skrapekärr och förbi Mollsjön (på höger sida). Kör vidare ca 1 km till en plats där man kan parkera på höger sida. Här samlas vi. Om du kommer senare gå några tiotal meter vidare på vägen norrut och följ sedan den markerade vandringsleden, som går in åt vänster, och gå några hundra meter fram till kvarnen.
Med buss: Inte möjligt. Om du vill ha transporthjälp ring Stina tel 031-55 10 24.
Åter till programtablån

Vägbeskrivning till Rördalen

Med bil: Kör E45 öster om Göta älv norrut till Bohus eller E6 på Hisingen väster om älven och över älven på Jordfallsbron till Bohus. I rondell i Bohus kör österut (Alkalievägen, Källarliden, Rördalsvägen) sammanlagt cirka 5 km, passera avfart till Jennylund åt vänster och avfalls-anläggning/återvinningsstation (Sörmossen) på höger sida. Här övergår den större vägen i en smal grusväg, som efter 2 km genom ett skogigt, kuperat landskap med en del mindre hus leder fram till en parkeringsplats vid gården Rördalen. Här samlas vi!

Åter till programtablån

Vägbeskrivning till stenåldersboplatsen Skaret

Med bil: Kör Torslandavägen/Öckeröleden mot Öckerö. I första rondellen vid f.d. flygfältet kör rakt fram mot Björlanda/Torslanda Torg. I nästa rondell sväng höger mot Björlanda/Torslanda Torg och kör Kongahällavägen förbi Torslanda Torg och Torslanda kyrka. Sväng till vänster och kör Domarringsgatan. Strax efter gatan Trollrunan till vänster sväng till höger på Lottkärrsvägen och parkera genast till vänster. Här samlas vi. Kommer du senare fortsätt Lottkärsvägen och gå strax åt vänster på gångväg mot Tumlehed och Sillvik, vidare mot Sillvik över en större bäck i dalen och en liten bäck i skogskanten. Här i backen ligger boplatsen in till vänster.
Med buss: Ta X1 från Centralstationen till hållplatsen Hornkamsgatan. Gå ca 150 meter tillbaka och över vägen till Lottkärrsvägen, där vi samlas. Kommer du senare följ vägbeskrivning ovan! Koordinater till samlingsplats från Eniro

Gångväg från busshållplats och parkering till Skaret

Åter till programtablån

Vägbeskrivning till bebyggelsespår vid Tolered

Med bil från centrum: Kör E45 mot Karlstad. Vid Agnesbergsmotet tag av mot Hisingen/Angered Centrum och kör Angeredsleden uppför backen, rakt fram mot Lövgärdet/Rannebergen, förbi en brandstation och Volvos anläggning på höger sida. Efter en dryg kilometer från trafikljusen vid brandstationen sväng höger mot Rannebergen i en rondell. Efter 300 m sväng höger på Gunnaredsvägen och parkera på P-platsen. Här samlas vi. Härifrån är det ca 300 m till röjningsplatsen. Kommer du senare gå Gunnaredsstigen förbi odlingslotterna och gå till vänster mitt för en ny byggnad och följ en gammal körväg som går ner mot en stengärdesgård. Gå in till vänster före stengärdesgården och följ en liten stig fram till röjningsplatsen.

Med bil från Hisingen: Kör över Angeredsbron och fortsätt rakt fram, sväng vänster mot Lövgärdet/Rannebergen mitt för en brandstation. Efter en dryg kilometer sväng mot Rannebergen i en rondell. Efter 300 m sväng höger på Gunnareds-vägen och parkera på P-platsen. Här samlas vi. Se vidare ovan!
Med buss/spårvagn: Ta spårvagn 4 eller 9 från Drottningtorget till Angered Centrum och byt till buss 75 och åk till hållplatsen Gunnaredsvägen. Gå över eller under gatan och in på Gunnaredsvägen till P-platsen, där vi samlas. Från Hisingen kan man ta buss 40 från Hjalmar Brantingsplatsen/Klareberg till Angered Centrum och byta till buss 75. Se vidare ovan! (Karta 18 i Gula Sidorna 2014)
Åter till programtablån

Vägbeskrivning till fornborgen Tors slott i Torslanda

Med bil: Kör Torslandavägen/Öckeröleden ut mot Hjuvik och Öckerö. I första rondellen vid f.d. flygfältet kör mot Öckerö, förbi ICA Maxi och i nästa rondell Hjuviksvägen rakt fram. Passera avtagsväg mot Hällsvik åt vänster i en rondell, kör uppför en liten backe och ungefär mitt för en busshåll-plats sväng in Övre Hällsviksvägen åt vänster, där det går att parkera. Vi samlas vid busshållplatsen. Härifrån går en liten stig uppför branten till fornborgen, som ligger omedelbart norr om Hjuviksvägen och till vänster om stigen.
Med buss: Ta Röd Express från Centralstationen eller buss 24 från Nils Ericson Terminalen till hållplatsen Övre Hällsvik, där vi samlas. Se ovan! (Karta 29 och 31 i Gula Sidorna 2014)
Åter till programtablån

Vägbeskrivning till gravfältet vid Tången

Med bil: : Kör Tuvevägen norrut från Vågmästarplatsen förbi Grimbo och Gård-Johans anläggningar, bl.a. tennishall, sväng vänster i nästa rondell och kör Finlandsvägen fram till Gunnestorpsvägen, sväng höger och kör rakt fram i en rondell, förbi Tuve Torg på Nolehultsvägen fram till Västra Tuvevägen. Följ denna åt höger och fortsätt förbi skylt ner till Tångedal, där det brukar gå att parkera, Här samlas vi. Kommer du senare gå tillbaka uppför backen och tag en liten gångväg åt vänster. Följ denna gångväg österut ca 350 m, över korsande gångväg och förbi inhägnad plantill en öppen gräsbevuxen sluttning på höger sida och följ en liten stig uppför sluttningen till röjningsplatsen på krönet upp till höger.
Med buss: Ta nr 17 från Centralstationen och åk till hållplatsen Norumsgärde vid Nolehultsvägen. Fortsätt framåt och följ Västra Tuvevägen åt höger ca 250 m till samlingsplatsen. Se ovan! Koordinater till samlingsplats från Eniro

Gångväg från buss till samlingsplats vid Tången

Åter till programtablån

Vägbeskrivning till Ytter Restad-gravfältet i Hålta

Med bil: Kör motorvägen (E6) norrut förbi Kungälv och ytterligare ca 2 km. Sväng av vid Rollsbomotet mot Kungälv N/Rollsbo, avfart 87, sväng sedan vänster och strax åter vänster i en rondell. Efter ca 2 km, i Kareby, sväng vänster mot Rörtången och kör över motorvägen. Vid järnvägen i Skårby sväng höger mot Rörtången. Kör över järnvägen på en hög bro och härifrån ytterligare ca 5 km, passera väg till Ytter Restad åt höger och kör vidare ca 500 m förbi en gård på höger och en på vänster sida samt liten såg till höger fram till en P-plats på höger sida, där vi samlas. Gravfältet ligger på höjden ovanför.
Med buss: Inte möjligt. Se ovan för samåkning.
Åter till programtablån

Vägbeskrivning till Öströö fårgård

Med bil: Kör motorväg E6 söderut förbi Varberg, sväng av vid avfart 53 mot Tvååker. Kör 390 meter, sväng vänster vid Tvååker, kör 2,3 km. I rondellen på Fastarpsvägen, tag andra avfarten kör 1,6 km. Sväng vänster vid Fastarp. Kör 6,3 km på väg 777.
Åter till programtablån