Vägbeskrivningar

På denna sida finns vägbeskrivningar till våra områden och till Rambergskyrkan där vi har våra års- och höstmöten.
Åter till programtablån
Åter till äldre program 

Vägbeskrivning till Ambros kulle

Med bil: Från Vågmästareplatsen kör man Gustaf Dahléngatan norrut, svänger vänster i en rondell och följer Björlandavägen till rondellen vid Skra Bro. Tag Kongahällavägen åt vänster, kör förbi Zenith-gården och sväng av in på Gamla Lillebyvägen, direkt till höger har ni nu parkeringen. Här samlas vi. Kommer du senare följ gångbanan söderut cirka 300 meter, gå över vägen och genom en öppning i staketet. Gravfältet ligger på höjden snett fram till vänster.
Med buss: Ta Svart Express från Nordstan till hållplatsen Gamla Lillebyvägen, vi samlas vid parkeringen intill hållplatsen. Kommer du senare se ovan! Koordinater till samlingsplats från Eniro

P-plats samt Ambros kulle på kartan

Åter till programtablån

Vägbeskrivning till boplatserna vid Bronsålderssundet

Med bil: Från Vågmästareplatsen kör man Gustaf Dalénsgatan norrut, svänger till vänster i en rondell och följer Björlandavägen till rondellen vid Skra Bro. Tag Kongahällavägen åt vänster och sväng in på Gamla Lilleby-vägen åt höger vid Zenithgårdens fotbollsplaner. Efter ca 1 km är du framme vid en P-plats på höger sida, där vi samlas. Kommer du senare följ stigen västerut!
Med buss: Ta Svart Express från Nordstan till hållplatsen Låssbyvägen, gå Gamla Låssbyvägen västerut och ett litet stycke åt vänster på Gamla Lillebyvägen så är du framme vid P-platsen, där vi samlas. Kommer du senare följ stigen västerut! Koordinater till samlingsplats från Eniro

Gångväg från busshållplats och parkering till Bronsålderssundet

Åter till programtablån

Vägbeskrivning till gravfältet vid Brunstorp

Med bil: Kör via Vågmästareplatsen mot Tuve/Säve norrut, rakt fram vid ljussignalen i korsningen Tuvevägen/Hisingsleden och till höger vid Bärby korsväg. Kör Kongahällavägen fram till Säve f.d. station, där du tar Brunstorps byväg till vänster och sedan Högagårdsvägen till vänster ett 100-tal meter till en liten ljusbeige telebyggnad på höger sida, där man kan parkera. Till höger om byggnaden går en stig upp till gravfältet på höjden intill.
Med buss: Tag nr 36 eller 37 från Hjalmar Brantingsplatsen till hållplatsen Säve Station. Gå Brunstorps byväg upp till Högagårdsvägen. Se ovan för bil! Koordinater till samlingsplats från Eniro

Gångväg från busshållplats och parkering till Brunstorp

Åter till programtablån

Vägbeskrivning till försvarsvallen vid Ellesbo

Med bil: Kör motorvägen (E6) norrut mot Kungälv, sväng av vid Klarebergsmotet och kör vid första ljussignalen till vänster mot Säve/Torslanda/Hamnar/Rödbo och till höger mot Rödbo vid nästa ljussignal. Fortsätt Ellesbovägen norrut ca 4,5 km. Sväng in på Rösbovägen till vänster och kör uppför backen till Svankällevägen, där man svänger vänster vid en milsten. Kör denna väg söderut 400 m. Här går en liten väg in till vänster, där man kan parkera i kanten av vägen. Här samlas vi. Tänk på att inte blockera infarten som leder till en mast!
Med buss: Ta buss X4 från Nordstan till hållplatsen Eriksdal, byt sedan till buss 37 (mot Klareberg) och kliv av vid hållplatsen Rösbo, gå cirka 100 meter vidare söderut, gå Rösbovägen uppför backen till Svankällevägen och följ denna åt vänster till samlingsplatsen. Se ovan! Koordinater till samlingsplats från Eniro

Gångväg från busshållplats och parkering till Ellesbo

Åter till programtablån

Vägbeskrivning till stenåldersboplatsen Gabriels lycka

Med bil: Kör Torslandavägen/Öckeröleden mot Öckerö. I första rondellen vid f.d. flygfältet kör rakt fram mot Björlanda/Torslanda Torg. I nästa rondell sväng höger mot Björlanda/Torslanda Torg och kör Kongahällavägen förbi Torslanda Torg och Torslanda kyrka. Sväng till vänster på Domarringsgatan. Strax efter gatan Trollrunan till vänster sväng till höger på Lottkärrsvägen och parkera genast till vänster. Här samlas vi. Kommer du senare fortsätt Lottkärsvägen och gå strax åt vänster på gångväg mot Tumlehed och Sillvik, vidare mot Sillvik över en större bäck i dalen och en liten bäck i skogskanten. Fortsätt vidare förbi en glänta till vänster och till en skylt som visar åt vänster mot Gabriels lycka och hällmålning. Följ stigen in i skogen, längs bergskanten och sedan en upptrampad stig genom tallskog och över öppna hällmarker. När stigen går ner i en skog sväng åt vänster. Nu ser du en glänta bakom en stengärdesgård och du är framme vid Gabriels lycka.
Med buss: Ta X1 från hållplats Nordstan till ändhållplatsen Hornkamsgatan. Gå ca 150 meter tillbaka och över vägen till Lottkärrsvägen, där vi samlas. Kommer du senare se ovan! Koordinater till samlingsplats från Eniro

Gångväg från busshållplats och parkering till Gabriels lycka

Åter till programtablån

Vägbeskrivning till stenåldersboplatsen Gossbydal

Med bil: Kör Torslandavägen/Öckeröleden ut mot Hjuvik och Öckerö. I första rondellen vid f.d. flygfältet kör mot Öckerö, förbi ICA Maxi, i nästa rondell sväng höger mot Amhult och omedelbart till vänster mot Gossbydal i ytterligare en rondell. Sväng strax åter vänster på Lilla Hjuviksvägen. Kör Gossbydalsvägen åt höger och uppför backen. Efter en skarp vänstersväng kör man åt höger och parkerar på en gräsbevuxen yta.
Med buss: Ta Röd Express från Centralstationen till hållplatsen Gossbydalsvägen, fortsätt framåt till Gossbydalsvägen och gå backen upp. Se ovan för bil! Koordinater till samlingsplats från Eniro

Gångväg från busshållplats till Gossbydal

Åter till programtablån

Vägbeskrivning till gravfältet på Prästegårdshög i Tuve

Med bil: : Kör via Vågmästareplatsen mot Tuve/Säve norrut, följ Tuvevägen förbi Grimbo och Gårda-Johans anläggningar, bl.a. tennishall, rakt fram i första och andra rondellen därefter och till vänster i den tredje. Kör Tuveliden upp till Tuve Kyrkväg, sväng vänster och stanna mitt för busshållplatsen Bergsgårdsvägen på parkeringen vid kyrkan, där vi samlas.
Med buss: Ta buss 35 eller 37 från Hjalmar Brantingsplatsen till hållplatsen Bergsgårdsvägen mitt för parkeringen vid kyrkan, där vi samlas. Gravfältet ligger på höjden ovanför söder om kyrkan. (Karta 20 och 33 i Gula Sidorna 2014)

Gångväg från busshållplats och parkering till Prästegårds hög

Åter till programtablån

Vägbeskrivning till Rambergskyrkan Övre Hallegatan 27 på Hisingen

Till Övre Hallegatan kommer man lätt med spårvagn, buss eller bil. Ta t.ex. spårvagn 5, 6, 10 eller 13 och stig av vid Wieselgrensplatsen. Gå över spåren, genom gångtunneln söderut, gå uppför en trappa och fortsätt Virvelvindsgatan åt vänster och sedan Övre Hallegatan åt höger. Med bil kör man från Götaälvbron eller Tingstadstunneln till Wieselgrensplatsen. Sväng vänster mot Rambergsvallen vid ljussignal och rakt fram i nästa ljussignal. Sväng sedan vänster och följ vägvisningen mot Rambergskyrkan. Parkera på kyrkans parkeringsplats vid Övre Hallegatan. Koordinater till samlingsplats från Eniro

Gångväg från kollektivtrafik till Rambergskyrkan

Åter till programtablån

Vägbeskrivning till stenåldersboplatsen Skaret

Med bil: Kör Torslandavägen/Öckeröleden mot Öckerö. I första rondellen vid f.d. flygfältet kör rakt fram mot Björlanda/Torslanda Torg. I nästa rondell sväng höger mot Björlanda/Torslanda Torg och kör Kongahällavägen förbi Torslanda Torg och Torslanda kyrka. Sväng till vänster och kör Domarringsgatan. Strax efter gatan Trollrunan till vänster sväng till höger på Lottkärrsvägen och parkera genast till vänster. Här samlas vi. Kommer du senare fortsätt Lottkärsvägen och gå strax åt vänster på gångväg mot Tumlehed och Sillvik, vidare mot Sillvik över en större bäck i dalen och en liten bäck i skogskanten. Här i backen ligger boplatsen in till vänster.
Med buss: Ta X1 från Nordstan till hållplatsen Hornkamsgatan. Gå ca 150 meter tillbaka och över vägen till Lottkärrsvägen, där vi samlas. Kommer du senare följ vägbeskrivning ovan! Koordinater till samlingsplats från Eniro

Gångväg från busshållplats och parkering till Skaret

Åter till programtablån

Vägbeskrivning till gravfältet vid Tången

Med bil: : Kör Tuvevägen norrut från Vågmästarplatsen förbi Grimbo och Gård-Johans anläggningar, bl.a. tennishall, sväng vänster i nästa rondell och kör Finlandsvägen fram till Gunnestorpsvägen, sväng höger och kör rakt fram i en rondell, förbi Tuve Torg på Nolehultsvägen fram till Västra Tuvevägen. Följ denna åt höger och fortsätt förbi skylt ner till Tångedal, där det brukar gå att parkera, Här samlas vi. Kommer du senare gå tillbaka uppför backen och tag en liten gångväg åt vänster. Följ denna gångväg österut ca 350 m, över korsande gångväg och förbi inhägnad plantill en öppen gräsbevuxen sluttning på höger sida och följ en liten stig uppför sluttningen till röjningsplatsen på krönet upp till höger.
Med buss: Ta nr 17 från Nordstan och åk till hållplatsen Norumsgärde vid Nolehultsvägen. Fortsätt framåt och följ Västra Tuvevägen åt höger ca 250 m till samlingsplatsen. Se ovan! Koordinater till samlingsplats från Eniro

Gångväg från buss till samlingsplats vid Tången

Åter till programtablån