Föreningen för Kulturmark

Föreningen för Kulturmark är en ideell förening. Vi röjer, fagar och slår på kulturhistoriskt intressanta marker, dels för att det ska vara möjligt att se de historiska lämningarna, dels för att främja den biologiska mångfalden. Verksamhetsområdet är Göteborgstrakten i vid bemärkelse.
Föreningen har sedan starten 1992 gjort arbeten på ett stort antal områden. Ett exempel är stenåldersboplaten Gossbydal i Torslanda där vi bjuder in de närboende till vår årliga slåtter och noga följer hur floran förändras genom föreningens insatser.  

En del av områdena beskrivs i vår bok:

 
 
 
 
I de fjorton utflyktsmålen beskrivs olika kulturmiljöer med spår efter människor som levt i Göteborgstrakten, spår som boplatser och gravar, husruiner och kvarnrester. De äldsta spåren är 10 000 år gamla, de yngsta är från 1800- och 1900-talen. Genom föreningens vård av områdena bildas lämpliga livsmiljöer för olika insekter, växter och svampar som är beroende av kulturmarken för sin överlevnad. Dessa arter beskrivs i tre artiklar av experter på respektive område. 
Till varje utflyktsmål finns en karta och en noggrann vägbeskrivning både för den som reser med kollektivtrafik, då detta är möjligt, och för den som reser med bil.
 

Boken kan köpas bl.a. på Göteborgs stadsmuseum, Botaniska trädgårdens butik och Bohusläns museum i Uddevalla eller direkt från föreningen. Under fliken Kontakta oss hittar du information om hur du kan beställa boken från oss. Vid direktköp kostar den 120 kr (lägre pris för medlemmar), porto 36 kr. tillkommer. 
 
Några uppslag i boken: