Program

Verksamhet

Vi har två föreningsmöten varje år, årsmöte i mars och höstmöte i november. Vid båda mötena har vi något föredrag. Oftast bjuder vi någon att tala om ett ämne som ligger nära vårt arbete och våra intressen, bland annat arkeologi, fornminnesvård och naturvård. Årsmötet hålls med största sannolikhet tillsammans med slåttern i Gossbydal. Höstmötet och föredragen ställs troligen in på grund av covid-19 pandemin.

Vårt fältarbete börjar i mars med röjningar och fagningar då vi tar bort sly, en del träd och räfsar bort höstlöv från ängsmarkerna. För fältarbete: Klä dig praktiskt och oömt! Ta med matsäck för två raster och ev. regnplagg och extra tröja. Föreningen har redskap som sekatörer, busksaxar, räfsor m.m. så du behöver inte ha med något sådant. Har du några frågor angående programmet eller vill ha hjälp med transport kan du ringa Stina Andersson tel 0702-91 23 49.

Under sommaren inventerar vi floran på våra ängar för att se vilken effekt fagning och slåtter har. Naturligtvis håller vi ögonen öppna även för insekter och svampar.

I mitten av augusti har vi slåttergille, det vill säga slåtter med efterföljande fest. Sedan har vi slåtter och röjning på våra områden fram till slutet av oktober.

Vi gör också två utflykter om året, antingen med egna bilar eller med buss.

Program för hösten 2022.

april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober och november

Augusti

 • Tisdag 9 augusti kl 10.00 SLÅTTER/RÖJNING på stenåldersboplatsen Skaret vid Tumledalen i Torslanda 
  Vägvisning till Skaret. 
 • Lördag 20 augusti kl 10.00 Föreningen firar 30 år! ÅRSMÖTE/SLÅTTER på stenåldersboplatsen Gossbydal i Torslanda. Efter mötet bjuds det på äggost! Ta gärna med egen dryck och smörgås.
  Vägvisning till Gossbydal.
 • Lördag 27 augusti kl 8.30 Bussutflykt till norra Bohuslän
  Den 27 augusti planeras en bussresa med guide till flera intressanta besöksmål i norra Bohuslän. För bussresa och lunch betalar du endast 300 kr. Ange om du önskar vegetarisk lunch! Tag själv med vad du vill ha till fikapausen! Vi behöver ha din anmälan senast 17 augusti. Anmäl dig per telefon till Erik 0705-12 79 66 eller till Stina 0702-91 23 49!
 • Onsdag 31 augusti kl 10.00 SLÅTTER/RÖJNING på stenåldersboplatsen Skaret vid Tumledalen i Torslanda 
  Vägvisning till Skaret. 

September

 • Lördag 17 september kl 10.00 SLÅTTER/RÖJNING på stenåldersboplatsen Skaret vid Tumledalen i Torslanda 
  Vägvisning till Skaret. 

Oktober

November

Programmen för 2013 - 2021 finns här