Om oss

Föreningen för Kulturmark är en ideell förening, som värnar om det öppna kulturlandskapet och de spår som minner om människornas verksamhet under tusentals år.

Under ett antal lördagar och vardagskvällar vår och höst röjer föreningens medlemmar bort sly och annan skymmande vegetation på fornlämningar, vid stenbroar och gamla kvargrunder m.m. De som har möjlighet träffas även en del vardagsförmiddagar för några timmars arbete.

Vad sägs om att först få pröva på att slå med lie och sedan delta i efterföljande slåttergille? Detta är ett årligen återkommande arrangemang i mitten av augusti.

Vid föreningsmötena - som regel två per år - ordnas föredrag med efterföljande trevlig kaffestund. Kurser och utfärder ger medlemmarna inspiration och ökade kunskaper.

På senare tid har vi också studerat florans utveckling på vissa av våra områden som vi besöker regelbundet under sommarmånaderna. Röjning och slåtter gynnar en del växter som har svårt att hävda sig i det moderna jordbrukslandskapet och som snabbt försvinner då landskapet växer igen. Också vissa insekter och svampar är beroende av de öppna kulturmarkerna. Du kan läsa mer om detta i våra böcker Blommande Kulturmarker, med 14 utflyktsmål i Göteborgstrakten och Från täta snår till blommande äng. Vår verksamhet är kulturminnesvård och naturvård i skön förening. Tillsammans lär vi oss mer om kulturmarkens olika arter och hur vi bäst ska vårda våra kulturminnen så att det också gynnar den biologiska mångfalden.

Föreningens styrelse 2023

Ordförande: Erik Malmström
Sekreterare: Stina Andersson
Kassör: Karin Sima
Ledamot, maskinansvarig: Kenth Dahlberg
Ledamot: Andreas H. Skymberg
Suppleant: Richard Lymer
Suppleant: Johan Wigforss
 

Föreningens revisorer 2023

Revisor: Anita Hult
Revisor: Anna Pielach
Revisorsuppleant: Ann-Christin Hansson
 

Föreningens valberedning 2023

Valberedare: Torbjörn Sima
Valberedare: Aud Kristiansen
Föreningen har flera olika samarbetspartners, bl.a. Göteborgs Stadsmuseum, Park- och Naturförvaltningen i Göteborg, Länsstyrelsen för Västra Götaland, Fornminnesföreningen i Göteborg och olika hembygdsföreningar.