Floravård på våra ängar

Genom röjning, fagning och slåtter gör vi inte bara fornminnesområden tillgängliga och inbjudande att besöka. Vi ger också många ängsväxter bättre förutsättningar att överleva och utvecklas, växter som annars lätt blir utkonkurrerade av kvävegynnade växter såsom hundkäx och älggräs.
Även svampar och insekter och andra småkryp gynnas av våra insatser. Du kan läsa mer om detta i flera artiklar i vår bok Blommande kulturmarker.
Vi strävar naturligtvis efter att våra insatser ska vara så gynnsamma som möjligt för flora och fauna. Därför följer vi noga förändringarna i framförallt ängsfloran i några av våra områden.
Floravård

Vi har många och stora områden att vårda genom röjning, fagning och slåtter. Just slåttern är viktig eftersom marker som tidvis varit gödslade med bland annat kväve och fosfor kan utarmas på dessa ämnen genom att det slagna gräset fraktas bort. För bästa effekt behöver gräset slås relativt tidigt under växtsäsongen. Därför kommer vi nu att inleda slåttern redan i juni. Vi genomför inventeringar för att se vad som växer tillsammans med gräsen av såväl örter och svampar. Du är givetvis mycket välkommen att hjälpa till med slåttern och samtidigt njuta av den vackra naturen i våra finaste områden.

Vi hoppas att du vill vara med vid röjningar, fagningar och slåtter!