Aktuellt

Välkommen till vårens fagningar och röjningar med Föreningen för Kulturmark!

Höstmöte/Föreningsmöte

Tisdagen den 29 november kl. 19.00 håller föreningen ett höstmöte i Rambergskyrkan på Övre Hallegatan 27. Vägvisning till Rambergskyrkan

Vi börjar med ett kort föreningsmöte, då vi bland annat skall besluta om årsavgiften för 2023. Efter föredraget bjuder föreningen på kaffe/te m.m. med anledning av att föreningen i år fyller 30 år.

Sedan lyssnar vi på ett föredrag av prästen och naturvårdaren John Thulin som handlar om ”Skötseln av Hökälla våtmarkspark – då, nu och i framtiden”
Hökälla våtmarkspark ligger på Hisingen, i dalgången mellan Tuve och Backa/Säve och genom området rinner Kvillebäcken. Flera gångvägar finns inom området. Här och var kan man träffa på betande kor och fågellivet är rikt.

Vid mötet finns tillfälle att köpa föreningens två böcker. Blommande kulturmarker med 14 utflyktsmål i Göteborgstrakten från 2012 kostar 75 kronor och Från täta snår till blommande äng från 2018 kostar 50 kronor.

Bussutflykt till norra Bohuslän lördag 27 augusti

Eftersom föreningen i år fyller 30 år tänkte vi fira detta med en bussresa, denna gång till norra Bohuslän med Kristina Bengtsson som mycket kunnig guide, numera också bosatt i dessa trakter! Vi åker direkt upp till Tanum och hällristningsmuseet i Vitlycke, där vi hämtar upp Kristina och sedan far vi vidare norrut till Massleberg, där det blir fikapaus och fornlämningsbesök. I det närliggande Blomsholm, nordöst om Strömstad, finns en imponerande stor skepps-sättning, storhög, domarring m.m. Från Blomsholm går resan sedan söderut och på Mjölkeröds golfbanas servering blir det lunch innan vi besöker trakterna kring Grebbestad och Greby, där det finns ett stort gravfält med högar och resta stenar och strax intill spåren efter en forntida spännande handelsplats med intressanta fynd. På vägen hemåt far vi förbi Hällristningsmuseet i Vitlycke, där vi lämnar och tackar Kristina, och gör sedan endast ett kort stopp vid Stenehed och Svarteborgs kyrka innan vi far vidare mot Göteborg.

Vi räknar med att åka kl 8.30 från Göteborg och vara åter i Göteborg cirka kl.19.30/20.00. För bussresa och lunch betalar du endast 300 kr. Ange om du önskar vegetarisk lunch! Tag själv med vad du vill ha till fikapausen! Vi behöver ha din anmälan senast 17 augusti. Anmäl dig per telefon till Erik 0705-12 79 66 eller till Stina 0702-91 23 49!

Årsmöte och slåtter i Gossbydal

Lördag 20 augusti samlas vi i Gossbydal för årsmöte och slåtter. Efter mötet bjuder föreningen på äggost med sylt för att fira föreningens 30-årsjubileum. Tag gärna med egen dryck och smörgås om du vill ha och kanske något att sitta på. Sedan blir det slåtter på ängen intill och lite information om platsens historia och växterna i området.

Höstens slåtter och röjningar

Dessa börjar redan lördag 6 augusti med slåtter på gravfältet i Brunstorp i Säve. Den sista inplanerade slåtter- och röjningsdagen är lördag 15 oktober på gravfältet Ambros kulle i Björlanda. Däremellan finns många tillfällen att komma med och göra en liten insats för naturen och ängarna. Se vidare i Program hösten 2022 Slåtter/röjning!

Föreningens böcker

De två böckerna Blommande kulturmarker med 14 utflyktsmål i Göteborgstrakten och Från täta snår till blommande äng finns att köpa till det för medlemmarna förmånliga priset av 75 respektive 50 kronor.

Elektroniskt utskick

Du som endast vill ha föreningsinformationen elektroniskt kan få det, men du måste först gå in på föreningens hemsida och prenumerera på nyhetsbrevet samt under Kontakta oss skicka uppgift om namn och e-postadress samt skriva att du bara vill ha elektroniskt utskick.

Medlemsavgift

Har du missat att betala medlemsavgiften 100 kr är det hög tid att göra detta nu till Föreningen för Kulturmark, Plusgirokonto 435 64 68 –1!

Hantering av personuppgifter

Föreningen har ett medlemsregister i vilket vissa uppgifter om medlemmarna finns sparade. Vilka dessa är och hur de hanteras finns beskrivet i dokumentet "Hantering av personuppgifter". Detta dokument finns att ladda ner nedan.

Utskicksfiler

Kallelse till årsmöte 2022

Program hösten 2022

Hantering av personuppgifter