Aktuellt

Välkommen till höstens slåtter och röjningar med Föreningen för Kulturmark!

Höstmöte

Onsdagen den 6:e december kommer vi ha HÖSTMÖTE i Rambergskyrkan där det kommer hållas föredrag med efterföljande kaffe.

Vi börjar med ett kort föreningsmöte, då vi bland annat skall besluta om årsavgiften för 2024.

Föredraget kommer handla om:
Små färgglada ängssvampar
Mötets föredragshållare, Kill Persson, kommer att berätta om de små färgglada svampar som vi ibland stöter på i våra ängar på hösten. Dessa ängssvampar kan bland annat vara röda, gula, gröna eller vita, men förutom att de är vackra kan de även berätta en del om ängarnas historia och tidigare skötsel. De kan vara till stor hjälp med att identifiera värdefulla ängs- och betesmarker, men även indikera vilken effekt föreningens skötsel av ängarna har. Se även inbjudan här: Inbjudan till höstmöte 2023

Föreningens böcker

De två böckerna Blommande kulturmarker med 14 utflyktsmål i Göteborgstrakten och Från täta snår till blommande äng finns att köpa till det för medlemmarna förmånliga priset av 50 kronor styck.

Elektroniskt utskick

Du som endast vill ha föreningsinformationen elektroniskt kan få det genom "Kontakta oss" där du skickar uppgift om namn och e-postadress samt skriver att du bara vill ha elektroniskt utskick.

Medlemsavgift

Har du missat att betala medlemsavgiften 100 kr är det hög tid att göra detta nu till Föreningen för Kulturmark, Plusgirokonto 435 64 68 –1!

Hantering av personuppgifter

Föreningen har ett medlemsregister i vilket vissa uppgifter om medlemmarna finns sparade. Vilka dessa är och hur de hanteras finns beskrivet i dokumentet "Hantering av personuppgifter". Detta dokument finns att ladda ner nedan.

Utskicksfiler

Kallelse till årsmöte 2023

Program våren 2023

Hantering av personuppgifter