Aktuellt

Välkommen till höstens slåtter och röjningar med Föreningen för Kulturmark!

Slåttergille

Lördagen den 19:e augusti kommer vi ha slåttergille vid Gossbydal där det bjuds på äggost och annan fika under dagen. Vi startar som vanligt klockan 10 och jobbar på tills vi känner oss klara. Hoppas så många som möjligt kan delta! Vägvisning till Gossbydal.

Slåtter och röjning på ängarna

Nu startar sensommarens och höstens aktiviteter med slåtter och röjningar. Det finns mycket att göra på ängarna så vi hoppas att så många som möjligt kan vara med! Se vidare i Program hösten 2023 Slåtter/röjning!

Föreningens böcker

De två böckerna Blommande kulturmarker med 14 utflyktsmål i Göteborgstrakten och Från täta snår till blommande äng finns att köpa till det för medlemmarna förmånliga priset av 50 kronor styck.

Elektroniskt utskick

Du som endast vill ha föreningsinformationen elektroniskt kan få det genom "Kontakta oss" där du skickar uppgift om namn och e-postadress samt skriver att du bara vill ha elektroniskt utskick.

Medlemsavgift

Har du missat att betala medlemsavgiften 100 kr är det hög tid att göra detta nu till Föreningen för Kulturmark, Plusgirokonto 435 64 68 –1!

Hantering av personuppgifter

Föreningen har ett medlemsregister i vilket vissa uppgifter om medlemmarna finns sparade. Vilka dessa är och hur de hanteras finns beskrivet i dokumentet "Hantering av personuppgifter". Detta dokument finns att ladda ner nedan.

Utskicksfiler

Kallelse till årsmöte 2023

Program våren 2023

Hantering av personuppgifter