Aktuellt

Välkommen till sommarens och höstens slåtter och röjningar med Föreningen för Kulturmark!

Bussresa till ängsmarker och fornminnen i Falköpingstrakten, Västergötland

Lördag 1 juni gör vi en utflykt till Falköpingstrakten. Besök i Varnhem, Ekornavallen, Karleby m.fl. står på programmet. Vi träffas vid bussen som möter oss utanför Clarion Hotel Post på Drottningtorget kl. 09.00 och vi är åter i Göteborg ca kl 18. Glöm inte att ta med matsäck för en heldag!

Anmälan för bussresan görs till Erik senast tisdagen den 28 maj

Ring eller mejla Erik tel. 0705-12 79 66 eller mejl [email protected] En subventionerad avgift för resan på 300 kronor sätts in på Plusgirokonto 435 64 68 –1. Glöm inte att ange namn på deltagare vid inbetalning.

Röjning och fagning på ängarna

Detta pågår för fullt.
Se programmet under fliken "Program" på hemsidan eller som ett dokument nederst på denna sida.

Föreningens böcker

De två böckerna Blommande kulturmarker med 14 utflyktsmål i Göteborgstrakten och Från täta snår till blommande äng finns att köpa till det för medlemmarna förmånliga priset av 50 kronor styck.

Sommarens florainventeringar

Under juni, juli och augusti inventerar vi floran på våra ängar. Man behöver inte vara någon expert på blommor för att deltaga. Vi kommer i år minska antalet ängar som inventeras för att istället ha tid till att lära oss mer om vissa av de växter vi har på ängarna. Känner du till exempel igen bockrot när den inte blommar?
Se programmet under fliken "Program" på hemsidan eller som ett dokument nederst på denna sida.

Sommarslåtter

I år kommer vi att ha kvällsslåtter några gånger under sommaren med start kl 18. Den första kvällsslåttern är Skaret i Torslanda, onsdagen den 12 juni. Ytterligare fyra tillfällen med kvällsslåtter har vi i juli.
Se programmet under fliken "Program" på hemsidan eller som ett dokument nederst på denna sida.

Slåtter i Gossbydal

Lördag 24 augusti samlas vi i Gossbydal för slåtter. Under dagen bjuder föreningen på fika med äggost. Kallelse kommer i senare utskick men boka gärna dagen redan nu!

Medlemsavgift

Har du missat att betala medlemsavgiften 100 kr är det hög tid att göra detta nu till Föreningen för Kulturmark, Plusgirokonto 435 64 68 –1!

Hantering av personuppgifter

Föreningen har ett medlemsregister i vilket vissa uppgifter om medlemmarna finns sparade. Vilka dessa är och hur de hanteras finns beskrivet i dokumentet "Hantering av personuppgifter". Detta dokument finns att ladda ner nedan.

Utskicksfiler

Diverse information sommaren 2024

Program sommar och höst 2024

Hantering av personuppgifter