Aktuellt

Välkommen till vårens fagningar och röjningar med Föreningen för Kulturmark!

Årsmöte 27 mars

Årsmötet hålls i år i Rambergskyrkan där vi brukade vara innan pandemin bröt ut. I år blir det också föredrag efter mötet. Se kallelsen längst ned på denna sida. Vägvisning till Rambergskyrkan

Röjning och fagning på ängarna

I slutet av mars börjar arbetet i fält med fagning och röjning på våra ängar. Vi hoppas att många vill komma med och hjälpa till. Det finns mycket att göra, klippa sly och räfsa löv och mossa så att våra ängar kommer att blomma fint till sommaren. Se vidare i Program våren 2023 Fagning/röjning!

Utflykt till Halland

Vi räknar med att göra en utflykt till Halland i vår. Vi kommer att samåka i egna bilar och börjar med ett besök i Äskhults gamla by och far sedan vidare söderut mot havet till Näsbokrok och Årnäsudden, den senare strax norr om Varberg. Du som är intresserad skicka en intresseanmälan till Stina så får du mer information senare!

Sommarens florainventeringar

Under juni, juli och augusti brukar vi inventera floran i våra ängar. Vi funderar i år på att göra inventeringen på ett lite annat sätt än tidigare, men dessa planer är ännu inte klara. Hör gärna av dig till Stina om du är intresserad av att vara med så får du sedan uppgifter om dagar och tider!

Sommarslåtter

I år kommer vi att ha kvällsslåtter några gånger under sommaren med start kl 18. Även här gäller att du anmäler ditt intresse till Stina för att få mer information om dagar och platser!

Föreningens böcker

De två böckerna Blommande kulturmarker med 14 utflyktsmål i Göteborgstrakten och Från täta snår till blommande äng finns att köpa till det för medlemmarna förmånliga priset av 75 respektive 50 kronor.

Elektroniskt utskick

Du som endast vill ha föreningsinformationen elektroniskt kan få det genom "Kontakta oss" där du skickar uppgift om namn och e-postadress samt skriver att du bara vill ha elektroniskt utskick.

Medlemsavgift

Har du missat att betala medlemsavgiften 100 kr är det hög tid att göra detta nu till Föreningen för Kulturmark, Plusgirokonto 435 64 68 –1!

Hantering av personuppgifter

Föreningen har ett medlemsregister i vilket vissa uppgifter om medlemmarna finns sparade. Vilka dessa är och hur de hanteras finns beskrivet i dokumentet "Hantering av personuppgifter". Detta dokument finns att ladda ner nedan.

Utskicksfiler

Kallelse till årsmöte 2023

Program våren 2023

Hantering av personuppgifter