Rösen, boplatser och slåtterängar vid Bronsålderssundet

Vill du bli medlem? Gå till kontakta oss och skriv in dina uppgifter!

I detta område finns två områden som sköts som slåtterängar av Föreningen för Kulturmark. Vi räfsar bort löv och nerfallna kvistar på våren och slår med lie och röjsåg på sensommaren. Under sommarmånaderna är vi ute och inventerar floran, räknar orkidéer och ser vilka växter som ökar i antal och vilka som kanske minskar jämfört med tidigare år. Efter slåttern kan man se vackert färgade vaxskivlingar på ängarna. Området beskrivs i boken Blommande Kulturmarker.

Under bronsåldern, för cirka 3000 år sedan, gick ett sund tvärs över sydvästra Hisingen, från Arendal i söder till Björlanda kile i nordväst. Då låg stranden 8–10 meter högre än idag, och området kring det forntida sundet var väl utnyttjat. Större delen av detta sund, numera kallat Bronsålderssundet, är idag exploaterat. Den enda bevarade delen finns längst ut i nordväst, vid Fåglevik, väster om Kongahällavägen.

Vid sundets norra sida finns här en märkt stig med skyltar som berättar om fornlämningarna och naturen i området. Stigen börjar vid en parkeringsplats intill Gamla Lillebyvägen. Härifrån kan man följa den västra slingan förbi boplatser och rösen ända ut till havet eller ta den östra slingan upp på ett högt berg med ett av Göteborgstraktens största rösen med delvis bevarad så kallad kallmur. Vilken slinga man än väljer kommer man att passera de två slåtterängarna. Inga fornlämningar längs stigen är utgrävda, men arkeologerna räknar med att de flesta är från bronsåldern. Det gäller både boplatserna i dalgångarna och gravarna på bergskrönen.

Längst ute vid havet i väster finns en liten strandäng med många blommor och fjärilar.

 

I bildsekvensen nedan följer vi stigen västerut, förbi slåtterängarna med blommor och fjärilar, förbi den lilla dammen och rösena på bergen med utsikt över havet fram till den lilla blommande strandängen.