Brunstorp, ett blommande gravfält i Säve

Vill du bli medlem? Gå till kontakta oss och skriv in dina uppgifter!

Detta område sköts genom röjning, fagning och slåtter av Föreningen för Kulturmark. Området beskrivs i boken Blommande Kulturmarker.

På höjden mitt för och strax väster om Säve gamla stationshus, vid Högagårdsvägen på norra Hisingen, ligger ett litet gravfält. Härifrån har man vidsträckt utsikt västerut över Sävebygdens odlade fält, Öxnäs bykulle och de skogklädda höjderna på andra sidan Nordre älv.

Från Högagårdsvägen går vi in till höger om en ljusbeige telebyggnad och följer den lilla stigen upp på höjden bakom huset. Här möts vi av en grind i ett fårstängsel, men det var flera år sedan fåren försvann. Innanför grinden står en skylt med en karta över gravhögarna. Närmast skylten ligger den största högen, tolv meter i diameter och en meter hög. Tyvärr är den skadad. En stor del av högen är bortgrävd. Flera större och mindre gravhögar ligger strax intill, och uppe på högsta krönet ligger den så kallade Drottninggraven. Kanske finns det också gravar bland stenarna bortom stengärdesgården, som går tvärs över krönet. Hur gammalt gravfältet är vet man inte heller, men det bör vara från järnåldern och kan då vara 1000 år eller bortåt 2000 år gammalt.

Tack vare flera års skötsel med fagning och slåtter har blomsterprakten ökat. Här finns nu mängder av ängsvädd som lockar till sig många olika sorters fjärilar på sensommaren. Här finns också svinrot och den allt mer ovanliga och nu rödlistade slåttergubben.