Gossbydal

Vill du bli medlem? Gå till kontakta oss och skriv in dina uppgifter!

Gossbydal ligger i Torslanda på sydvästra Hisingen. Som namnet antyder rör det sig om en dalgång, och den sträcker sig från Hjuviksvägen söderut upp mellan branta berg. Den nedre delen är idag bebyggd med villor och sommarstugor, men i den övre obebyggda delen kan man njuta av en rogivande, vacker natur med intressant växtlighet och en historia, som går mycket långt tillbaka i tiden. Området beskrivs i boken Blommande Kulturmarker.

För 13000 år var dalen havsbotten vilket man kan se om man följer stigen, som går snett upp över området. På vissa ställen i stigen lyser det vitt. Det är större och mindre bitar av de snäckor och musslor som levde i det forntida ishavet och som samlats här i en så kallad skalgrusbank. Man har hämtat skalgrus till hönsfoder, jordförbättring och kanske vägfylle. Det syns tydligt att man grävt i marken. Även lite högre upp i sluttningen närmare berget västerut verkar det finnas skal i marken. En del kalkgynnade växter skvallrar om detta.

För cirka 10 000 år sedan var den övre delen av dalen torrlagd. Stenåldersfolket som jagade och fiskade här har lämnat efter sig redskap och avfall av flinta, karakteristiska för den grupp av fångstfolk som av arkeologerna räknas till den så kallade hensbackakulturen. Längre ner i dalgången har man funnit spår efter andra fångstfolksgrupper från något senare delar av stenåldern. En stor mängd stenåldersföremål av flinta och bergarten diabas har plockats i åkrarna under 1900-talets första hälft, då hela dalgången var uppodlad.

Det syns inte nu några spår efter stenåldersmänniskorna, men det finns skäl att besöka området för att njuta av de vackra blommorna och fjärilarna som finns här tack vare att marken hålls öppen genom slåtter. Här har vi i föreningen för kulturmark vårt årliga slåttergille i mitten av augusti. 

Bildsekvensen nedan visar Gossbydal från vår till höst.