Hol 2022

Från utflykten till Hols kyrka samt närliggande gravhögar och gravfält.